Reserviläispiirin puheenjohtajan tervehdys

Hyvät Reserviläiset!

Kevät on tulossa kovaa vauhtia ja yhteiskunta on avautumassa erilaisille aktiviteeteille jälleen. Tätä ajankuvaa varjostaa kuitenkin voimakkaasti Ukrainan kriisi. Tämä kriisi on herättänyt meissä suomalaissa voimakkaan auttamishalun, sekä lisännyt merkittävästi halua valmistautua kriisinhallintaan. Hakeutumiset jäseneksi Reserviläisliittoon ovat lisääntyneet merkittävästi ja ovatkin aiheuttaneet merkittävän piikin jäsenhakemusten jättämisessä. Tämän kehityksen soisi näkyvän myös tulevaisuudessa yhdistysten toiminnassa ja jäsenten osallistumisena erilaisiin aktiviteetteihin. Hakevatko uudet jäsenet sitten ampumataitoja, kriisinhallinta taitoja vaiko joitakin muuta? Se tullaan näkemään siinä, miten jakautumista erilaisiin kokonaisuuksiin tapahtuu. On muistettava kuitenkin, että kaikki yhdistykset tarvitsevat toimijoita järjestämään erilaisia tapahtumia tai koulutuksia jäsenilleen. Nyt olisikin oiva tilaisuus lähteä mukaan paikallisten reserviläisyhdistysten toimintaan ja lähteä yhdessä kehittämään tätä tärkeää harrastustoimintaa sekä yhtenäisyyden opiskelua yhteiskunnassamme, sillä näillä taidoilla on jokaiselle tulevaisuudessa varmasti merkitystä.

Piirimme jäsenmäärät ovat laskussa, mutta olemme rohkaisseet piirissämme paikallisyhdistysten yhdistymiskehitystä siellä, missä paikalliset toimijat sen kokevat välttämättömäksi. Osa yhdistyksistä on jo lopettamassa toimintaansa toiminnan vähyyden takia tai paremminkin aktiivisten toimijoiden puuttumisen takia paikallistasolla.
Kuitenkin piiritasolla näkisimme, että yhdistyminen naapurien kanssa olisi parempi kuin lopettaa toiminta kokonaan paikkakunnalla. Toiminnan lopettaminen jättää helposti merkittävän aukon paikkakunnan toimintatarjontaan. Rohkaisen ottamaan yhteyttä piirin toimijoihin, jos tuntuu siltä, ettei omin voimin enää pystytä toimintaa viemään eteenpäin. Yhteistyöllä voidaan koettaa löytää uusia ratkaisuja.


Haluan toivottaa kaikille hyvää alkavaa kevättä kaikille ja uskoa parempaan tulevaisuuteen.

Kyösti Skippari
Puheenjohtaja
Kymenlaakson Reserviläispiiri