Reservin ampuma- ja maastopäivä Tyrrissä

Perinteistä Kouvolan ja Elimäen reserviupseerikerhojen järjestämää Reservin ampuma- ja maastopäivää vietettiin 21.5. Tyrrin maastossa sään suosiessa. Paikalla oli yhteensä 20 reserviläistä, joista 14 tapahtumaan osallistujaa. Tapahtuman valvojana oli Timo Laaksonen UTJR:stä ja ammunnan johtajana toimi Juha Turkki Kouvolan RU-kerhosta. Järjestäjät esittävät kaikille tapahtuman mahdollistaneille toimitsijoille sekä Utin jääkärirykmentille parhaimmat kiitoksensa.

Tällä kertaa koko potin korjasi Elimäen reserviupseerikerho, sillä voiton vei ja Mannerheim-patsaan seuraavaksi vuodeksi voitollaan lunasti Jani Juvankoski saman kerhon Tero Lehtisen ja Ahti Romon ollessa toinen ja kolmas.

Oli hienoa todeta paikalla olleen muutamia uusiakin osallistujia, joita toivotaan jatkossa lisää.

Voittajakolmikko: Voittaja Jani Juvankoski (oik), toinen Tero Lehtinen (kesk) ja kolmas Ahti Romo. Voittajakolmikko edustaa kokonaisuudessaan Elimäen Reserviupseerikerhoa.
Rastin leimauksessa Tero Lehtinen
Pakollista, kilpailua edeltävää turvallisuusinfoa antamassa Kim Jokela.

Reserviläisliitto piirikierroksella Kymenlaaksossa

Reserviläisliiton järjestöpäällikkö Suvi Salo ja jäsen- ja toimistosihteeri Anna Mutanen vierailivat reserviläispiirin piirihallituksen kokouksessa 16.5. piiri-infon merkeissä. Liitto toi ajankohtaisia terveisiä jäseniä ja yhdistyksiä koskevissa asioissa. Erityisesti suuri uusien jäsenten määrä oli keskustelun aiheena. Kymenlaakson piirin yhdistyksissä jäsenmäärä on alkuvuoden aikana kasvanut liki 12%:lla edellisvuoden tilanteeseen verrattuna. Osallistujia puhutti myös nykyinen jäseneksi hyväksymismenettely, joka tuo jäsenyyden automaattisesti, ellei yhdistys hakemusta 30 päivässä hylkää. Menettely saattaa tuoda jäsenistöön ei-toivottua ainesta ja asialle toivottiin tehtävän jotain. Piirin viesti näytti menevän perille ja liitto lupasi asiaa tutkia. Liitto muistutti osaltaan yhdistysten tapahtumien ilmoittamisen tärkeydestä yhdistysten nettisivuilla.

Erityisenä ohjelmanumerona kokouksessa oli Reserviläispiirin pitkäaikaisen toimijan ja nykyisen 1. varapuheenjohtaja Olli Leistin palkitseminen Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitalilla, jonka tasavallan presidentti on hänelle myöntänyt jo vuoden 2020 lippujuhlapäivänä 4.6.2020. Koronan vuoksi mitalin luovuttaminen päästiin valitettavasti tekemään vasta nyt ja koruttomasti ilman juhlallisuuksia. Mitalin arvo ei kuitenkaan riipu jakotilaisuudesta, vaan Suomen Valkoisen Ruusun (SVR)
ritarikunnan ohjesäännön mukaan mitalin myöntäminen edellyttää ansioituneisuutta isänmaan palveluksessa.

Reserviläispiirin 1. varapuheenjohtaja Olli Leisti vastaanottaa tasavallan presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitalin Reserviläisliiton järjestöpäällikkö Suvi Salolta. Sivusta seuraa liiton jäsen- ja toimistosihteeri Anna Mutanen.