RUK 100-paikallistapahtuman peruutus

Reserviupseeripiirin johtajisto on päättänyt perua RUK 100 vuotta-paikallistapahtuman Kouvola-talolla voimassa olevien kokoontumisrajoitusten vuoksi, jotka olisivat sallineet vain pienen määrän osallistujia.

Kutsu Ojakorven pistoolikilpailuihin

Kesän 2021 pistooliampumakilpailut Ojakorven ampumaradalla pidetään seuraavasti:

  1. Isopistoolikilpailu 14.6.2021,
  2. Pienoispistoolikilpailu 21.6.2021,
  3. Pistooli, pika-ammunta 2.8.2021,
  4. Timon malja-pistoolikilpailu 16.8.2021.

Aloitus klo 17.30.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu paikan päällä.

Järjestää Kuusankosken reserviläiset ry.

Pyydetään huomioimaan koronaturvallisuusmääräykset!

Lisätietoja Olavi Pulsa 0400 747 580

Reservipiirit digiaikaan ja RU-kerhoja yhteen

Korona olisi kelpo aihe tähän lehteen vieläkin, mutta jospa siitä on kirjoitettu ja luettu jo riittävästi. Kehitys pandemian voittamiseksi on hyvässä vauhdissa ja toivottavasti se jatkuu takaiskuitta.

Kymenlaakson reservipiirien historiassa kääntyy yksi merkittävä sivu, kun Kymen Salpa siirtyy reservipiirien hallitusten päätöksellä kokonaan digiaikaan tämän numeron ollessa viimeinen printtinumero. Ainahan se vähän surettaa, kun jostain pitkään vaikuttaneesta ja hyväksi koetusta asiasta luovutaan, mutta aikansa kutakin. Digitalisaatio on tämän ajan realiteetti, ja sen mukaan reservipiireissä mennään valtakunnallisestikin. Itse asiassa sille ei ole juurikaan vaihtoehtoja, sillä myös liitot kehittävät toimintojaan koko ajan digipohjaisiksi. Paikalliskehityksen osalta voidaan todeta, että Kymen Salvan painomäärät ovat laskeneet parissa vuodessa neljästä tuhannesta neljään sataan, joista niistäkin suuri osa on jäänyt piiritoimistolle ja siitä sitten aikanaan paperinkeräykseen, ja toinen suuri osa on mennyt MPK:lle ja varuskuntiin, jotka ovat viimeisen vuoden aikana vuoron perään ilmoittaneet, että jos printtilehteä heille vielä toimitetaan, niin aiemman satojen kappaleiden sijaan muutama kappale riittää. Ei ole mielekästä painaa lehteä pääasiassa jätepaperiksi, ja osaltaan siksi tähän on päädytty.  Lehti ilmestyy tästä eteenpäin kuitenkin digiversiona ainakin vielä jonkun aikaa, mutta samaan aikaan kehitetään myös Kymen Salpa-verkkosivustoa.  Olen vakuuttunut siitä, että verkkosivusto pystyy tarjoamaan kaiken sen mitä olemme tähän saakka saaneet lukea lehdestä, paitsi että sivustolta kaikki voidaan lukea tuoreempana, jopa reaaliaikaisesti. Lisäksi sivustolle tulee muitakin toimintoja: se tulee toimimaan kaiken tiedottamisen foorumina, kuten kilpailukutsujen ja -tulosten julkistamisen, ja toimikuntien tiedottamispaikkana, sekä kokouskutsujen julkaisupaikkana. Lisäksi sivustolla tullaan julkaisemaan piirien tapahtumakalenterit, piiritoimiston varauskalenteri jne. Oikeastaan kaikki tiedottaminen voidaan käydä sivuston kautta, jos halutaan. Erikseen on vielä sosiaalinen media, joka toimii reservipiirien interaktiivisena mediana. On hyvä muistaa, että jollakin tavalla reserviläisyys näyttäytyy myös sidosryhmille ja ulkopuolisille. Kymen Salpa-sivuston kautta esilläolo onnistuu huomattavasti paremmin kuin tähän asti. Pidän reserviläisyyden laajempaa esilläoloa tärkeänä, sillä pitkään jatkunut jäsenmäärien lasku saattaa olla merkki siitä, että reserviläistoimintaa ei tunneta riittävästi tai se nähdään vääränlaisena.  Ihan vähäinen asia digitalisaatiossa ei ole sekään, että digitaalinen media houkuttelee mainostajia paremmin kuin printtimedia. Esimerkkeinä voidaan mainita Millog sekä Patria, jotka verkkosivujen kautta tarjolle tullut digimainonta on tuonut tukijoiksemme täksi vuodeksi, toivottavasti myös jatkossa, sillä ulkopuolinen tuki on reserviläistoiminnalle tärkeää.

Kymenlaakson reserviupseeripiirissä on kerhojen määrä viime vuodesta vähentynyt yhdellä, kun uskottavan toiminnan edellyttämästä resurssipulasta kärsineet Voikkaan ja Kuusankosken kerhot yhdistyivät Pohjois-Kymen Reserviupseerit ry:ksi vuoden vaihteessa. Yhdistymisen taustoista ja toteutuksesta kertovat molempien kerhojen puheenjohtajat eri artikkelissa.  Yhdistymiskeskustelua on käyty myös reserviläispiirissä Pohjois-Kymenlaaksossa.  Näyttää siltä, että muutamat reserviläisyhdistykset ovat sellaisessa tilassa, että vaikka yhdistysten lukumäärä vähenisikin, niin yhdistyminen voisi tuoda uutta potkua sekä kokonaisuuteen, että näiden yhdistysten jäsenistölle. Ei se määrä vaan se laatu, niin kuin sanotaan. Yhdistyslakiin tekeillä olevat muutokset tähtäävät osaltaan yhdistymisen helpottamiseen.

Muistutan vielä sen tärkeydestä, että yhdistykset ja kerhot tekisivät Maanpuolustusrekisteriin omaa yhdistystään koskevat tietojen päivitykset aina kun muutoksia tapahtuu. Vain siten sinne kertyy yhdistystä ja sen hallintoa koskeva historiatieto. Se tieto on tärkeää monessakin mielessä, mm. silloin, kun haetaan ansiomitaleita. Palkitsemisiin vaadittavat tiedot on oltava todennettavissa, ja jos niin ei ole, niin hakemuksen hylkäämisriski on suuri. Ansiomitalihakemuksen hylätyksi tuleminen puutteellisten tietojen vuoksi olisi mitalin ansainneelle suuri vääryys.

Hyvää kesää!

Leevi Lassila

Toiminnanjohtaja

Pääkirjoitus, Kymen Salpa 2-2021 (päivitetty 25.5.)

Juhlavuosina ”Toimintaa kaikissa olosuhteissa”

Kun Suomen Reserviupseeriliiton perustamiskokousta pidettiin tasan 90 vuotta sitten 17.5.1931 Katajanokan Upseerikerholla oli Helsingissä edellisenä päivänä ollut vapaussodan päättymisen muistoparaati ja siksi paikalla oli runsaasti reservinupseereita. Näin jälkikäteen ajatellen tuolloin toimittiin tilanteen mukaan ja hyödynnettiin olosuhteita. Reserviupseeriliiton juhlavuoden tunnus ”Johtajuutta kaikissa olosuhteissa” kuvaa siis hyvin myös liittomme alkumetrien toimintaa.


Tämän jälkeen liiton toiminta laajeni ja ensimmäiset kerhot Kymenlaaksoon perustettiin 1933 Haminaan, 1934 Kotkan seudulle sekä Pohjoiseen Kymenlaaksoon 1935. Karhulan kerho perustettiin 1941 Välirauhan aikana. Sotien jälkeen ”Uhan alla” Pohjois-Kymenlaakson alueellinen kerho järjestäytyi uudelleen ja tuolloin perustettiin Myllykosken ja Voikkaan kerhot 1945, Inkeroisten kerho 1947 sekä Kouvolan kerho 1948. 50-luvun alussa perustettiin Iitin ja Virolahti-Miehikkälän kerhot 1951. Liittomme kiertokirjeessä 26.4.1952 kehotettiin kerhoja järjestäytymään alueellisesti ja piirimme perustamiskokous pidettiin 8.10.1952 hotelli Kymen Hovissa Kouvolassa. Juhlavuodet eivät siis pääty tähän, vaan meillä on lähtenyt käyntiin Kymenlaakson reserviupseeri piirin 70-vuotisjuhlan suunnittelu ja juhlakirjan tekeminen.


Myös Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla 12.6.2021 tullaan järjestämään koronaviruksen takia il-man suurta yleisöä ja laajaa kutsuvierasjoukkoa. Reserviupseeripiirejä ja -yhdistyksiä toivotaan koronarajoitusten niin salliessa järjestämään alueellisia tapahtumia, joissa osallistutaan päivän tapahtumiin, kuten seppeleen laskemisella sankarihaudoille samaan aikaan RUK:n kanssa, verkkolähetyksen seurantaa kootusti sekä kenttälounaan järjestämistä. Kymenlaakson RUK 100 tilaisuus, joka suunniteltiin järjestettäväksi on peruttu koronarajoitusten takia. Kouvolan Lääninpuistossa tullaan järjestämään Seppeleenlasku klo 9 eli samaan aikaan kuin Haminassa.


Piirien yhteinen viestintäuudistus on edennyt suunnitelmien mukaan. Tämä on viimeinen ns. perinteinen Kymen Salpa-lehti. Olemme rakentaneet uudet Kymen Salpa-sivut julkaisualustalle ja tulemme julkaisemaan sen syyskuussa samaan aikaan, kun kolmannen numeron on aika ilmestyä. Tavoitteena on saada tällä netissä julkaistavalla Kymen Salpa-sivustolla tehostettua omaa sisäistä viestintää luomalla näyttävät sivut, jolla pystytään saamaan näkynyyttä muun muassa potentiaalisten jäsenten rekrytointiin.

Reserviupseeriliitto on haastanut Reserviläisliiton Maaottelumarssin hengessä Muistomarssille 4-25.5.2021. Tavoitteena on saada molempien liittojen piirit ja yhdistykset mukaan haastekampanjaan ja siten mahdollisimman moni liiton jäsen marssimaan. Suorituksena yhtäjaksoinen vähintään 10 kilomet-rin mittainen marssi, toki pidemmänkin matkan saa kävellä. Itse polvivammaisen olen suorittanut mars-sin 43 kilometrin polkupyörämarssilla. Ei muuta kuin Mars-Mars.


Iitissä 17.5.2021

Karjalan prikaatin killan ampumamestaruus ammuttiin MPK-asein

Karjan prikaatin killan ampumamestaruudesta kisattiin 8.5. Mielenkiintoiseksi kisan teki se, että kivääriosuus ammuttiin uusilla MPK-kivääreillä. MPK-kiväärit mahdollistavat meille kaikille reserviläisille tutustumisen reserviläisten ammuntaan, myös niille, joilla ei omaa asetta tai käytössä kerhojen aseita. Vaikka nykyinen aselaki on tiukka, niin säännöllinen osallistuminen MPK:n tai piirin ammuntoihin tekee mahdolliseksi aseluvan saamisen Poliisiviranomaisilta.
Oma ampumakokemus oli positiivinen. SA- rynnäkkökiväärin omaiset tähtäimet ovat jopa selkeämmät ja lisäksi moderni poskituen antava tukki mahdollistaa tukevan ampuma-asennon. Liipaisusta voidaan olla montaa mieltä, mutta vähintäänkin kelvollinen.

Karjalan prikaatin killan ampumestaruuskilpailuihin osallistui 11 ampujaa. Kurssin johtajana oli Timo Viantie apunaan ammunnanjohtajina Jari Pessa (kiv) ja Juhani Tuominen (pist). Tvälläreinä toimivat Ismo Hyppänen (kiv) ja Ilkka Reiju (pist) sekä MPK:n valvojana Roy Ylijoki. Ammunnan tulokset julkaistaan yksinoikeudella Karjalan Prikaatin Kilpi-lehdessä.


Pekka Mertakorpi

AJANKOHTAISTA KAAKKOIS-SUOMEN ALUETOIMISTOSTA

Aluetoimiston arjesta

Siirryimme poikkeusoloihin yhdessä muun yhteiskunnan kanssa jo lähes rutiiniksi muodostuneella varmuudella. Se, mikä vielä vuosi sitten aiheutti sydämen tykytyksiä ja epävarmuuden tunnetta toimintamme jatkon suhteen, ei enää tällä kertaa juurikaan kulmakarvojen nostoja aiheuttanut. Vaikkakin tilanne on monessa suhteessa kerrassaan harmillinen, täytyy kuitenkin tunnustaa kriisivalmiuden parantuneen yhteiskunnan eri osa-alueilla huomattavissa määrin.

Kaakkois-Suomen aluetoimisto suuntaa kohti kevättä työn täyteisissä tunnelmissa. Kevään ja kesän tapahtumien suunnittelu on täydessä vauhdissa huolimatta epidemiatilanteen tuomasta epävarmuudesta niiden toteutumisajankohtien suhteen. Syksyn kutsuntakiertuetta valmistellaan asevelvollisuussektorin toimin huomioiden erilaiset toteuttamisvaihtoehdot toteutuksessa. Tilanteenmukainen toiminta ja suunnitelmien joustavuus ovatkin tätä nykyä ehdoton elinehto kaikessa toiminnassa.

Kymen Turva, paikallisturvallisuuden ytimessä

Kymen turva on Kymenlaakson viranomaistoimijat yhdistävä foorumi, jonka puitteessa vaihdetaan tilannekuvaa, asetetaan yhteisiä painopisteitä, sekä yhteen sovitetaan alueen turvallisuuteen liittyviä asioita. Vuodesta 2012 jatkunut toiminta on vakiintunut ja syventynyt etenkin nyt jo yli vuoden kestäneenä poikkeuksellisena ajanjaksona.

Turvan toimintaan osallistuvat kaikki alueen varautumisvelvolliset toimijat. Osallistujatahoina ovat: Haminan kaupunki, Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki, Miehikkälän kunta, Pyhtään kunta, Virolahden kunta, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymsote, Kaakkois-Suomen poliisi, Suojelupoliisi, Puolustusvoimat, Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Suomenlahden merivartiosto, Tulli, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kaakkois-Suomen ELY, E-S elinkeinoelämän alueellisen varautumisen yhteistyötoimikunta E-S ELVAR.

Kaakkois-Suomen aluetoimisto osallistuu Kymen turvan toimintaan osana Karjalan prikaatia. Vuoroviikkoina tapahtuvissa kokouksissa kukin osallistuja antaa päivityksensä tilanteen kehittymisestä omalla vastuualueellaan. Usein ja melkeinpä poikkeuksetta turvallisuuteen liittyvät haasteet koskettavat useampia toimijoita samanaikaisesti. Lisäksi monien asioiden osalta ongelmien ratkaisut edellyttävät toimiakseen useamman hallinnonalan yhteisiä ponnisteluja. Juuri näissä tilanteissa Kymen turvan rooli korostuu yhteisten ratkaisuiden löytämisen foorumina.

Kymen turvan toiminta näkyy aluetoimiston tekemisessä. Useampia toimijoita koskettavat harjoitteet, kuten esimerkiksi paikallispuolustusharjoitukset suunnitellaan tämän yhteisen ”sateenvarjon” puitteissa. Viranomaistilannekuvaa välitetään muille puolustusvoimien toimijoille aktiivisesti ja vastavuoroisesti keskeiset omassa organisaatiossamme tapahtuvat asiat päätyvät tämän kanavan kautta muiden tietoisuuteen. Yksi keskeisimmästä asiasta varautumisessa on yhteinen ymmärrys niistä uhkista, mitkä yhteiskuntaamme saattavat kohdata. Tähän haasteeseen on Kymenlaakson osalta vastattu tekemällä alueellinen riskiarvio, joka luonnollisesti pohjautuu kansalliseen vastineeseensa. Arviota päivitetään säännöllisin väliajoin.

Julkisuudessa on ajoittain esitetty kritiikkiä viranomaisten keskinäisen koordinaation puutteesta, etenkin sen liittyessä tiedottamiseen. Varmasti näitäkin tapauksia löytyy, mutta näen kuitenkin Kymenlaaksolaisen tavan sovittaa toimintaa yhteen erittäin hyvänä esimerkkinä siitä, miten toimintaa voidaan yhteistyön kautta kohdistaa alueelliselta kannalta oikeisiin kohteisiin.

Horisontissa ja peräaalloissa

Tapahtumia:
• Paikallispuolustusharjoitus ”KYMI21” 8.-11.3.2021
• Talvisodan päättymisen muistojuhla Kouvola 13.3
• Naisten kutsuntatilaisuus 16.4
• KARPR vuosipäivä Vekaranjärvi 16.5
• Kaatuneiden vuosipäivä 16.5
• Yrittäjäpäivä Vekaranjärvellä 27.5
• Lippujuhlapäivän ylentämistilaisuus Kouvolassa 4.6
• Puolustusvoimien kesäkiertue Kouvolassa 8.6 (vaihtoehtoista toteuttamistapaa etsitään)
• 12.6 RUK 100v

everstiluutnantti Timo Heijari, Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö

KUVAT/Karjalan prikaati

  1. ja 2. Paikallisturvallisuuden toimijoita Paikallispuolustusharjoituksessa

KUTSU SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUIHIN

Kymenlaakson reserviupseereiden ja reserviläisten yhteiset suunnistusmestaruuskilpailut pidetään Keskilaakso -rastien yhteydessä 25.8 klo.16:30-18:30 Myllykosken Pillinkankaan maastossa. Opastus VT15:ltä.

Sarjat: Yleinen, Naiset, Y35, Y50, Y60 Y70. Kaikilla C-rata,

Osallistumisohjeet: http://iltarastit.kouvolansuunnistajat.fi/keskilaaksorastit/info/
Lukekaa ohjeet huolellisesti!

Ilmoittautuessa ilmoitettava järjestäjälle osallistuminen reservipiirien suunnistuskilpailuun

Kerhot yhteen

Viime vuodenvaihteessa Voikkaan ja Kuusankosken reserviupseerikerhot yhdistyivät Pohjois-Kymen Reserviupseerit ry:ksi. Yhdistyneiden kerhojen puheenjohtajat tuovat seuraavassa esiin kerhojen taustat yhdistymiselle, sekä toimintamenettelyn.

Voikkaan Reserviupseerikerho  ry:n yhdistyminen Kuusankosken kerhon kanssa

Voikkaan Reserviupseerikerho on viime vuosiin asti kuulunut piirimme aktiivisimpiin toimijoihin. Kerhon jäseniä on toiminut piirin eri toimikunnissa ja isojen ampumatapahtumien vastuutehtävissä. Kerhon ampumaharrastus on aina ollut aktiivisella tasolla, ehkä tästä johtuen muu toiminta oli jäänyt toivottua vähäisemmäksi. Kerhon aktiivisuus hiipui pikkuhiljaa, mikä erityisesti näkyi yleisten kokouksien osanotossa. Sen tähden ei kerhon toimielimiin saatu riittävää vaihtuvuutta ja tehtävät kasautuivat samoille jäsenille.

Kun 2020 hallitukseen ei saatu kaikkia tärkeitä tehtäviä täytettyä alettiin miettiä jatkotoimia. Hallituksessa päätettiin suorittaa kysely naapurikerhojen kanssa yhteistyöstä. Jaala, Elimäki, Iitti ja Kouvola halusivat jatkaa toimintaansa vanhaan malliin itsenäisinä. Ainoastaan Kuusankoski ilmoitti halukkuutensa yhteistyöhön. Melko nopeiden neuvottelujen jälkeen sovittiin kerhojen toimintojen yhdistämisestä.

Liitolta saamiemme ohjeiden mukaan jatkoimme yhteistyötä niin, että Kuusankosken kerho päätti lopettaa toiminnan ja Voikkaan kerhon syyskokous teki päätöksen hallituksen esityksestä, kerhon nimen muuttamiseksi Pohjois-Kymen Reserviupseerit ry:ksi. Kuusankosken kerhon jäsenet siirrettiin liiton toimesta uuden nimen saaneen kerhon jäseniksi. Kerhojen tilit ja omaisuus kirjattiin Pohjois-Kymen Reserviupseereille.

Reserviupseeriliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.3.2021 Voikkaan kerhon nimenmuutoksen Pohjois-Kymen Reserviupseerit ry:ksi.  Uudet säännöt on toimitettu hyväksyttäviksi Patentti- ja Rekisterihallitukseen 15.3.2021. Ensimmäinen yhteinen jäsenmaksumaksatus on käynnissä, aika näyttää miten jäsenistö vastaa.

Koronaepidemian takia ei kerhon kevätkokousta ole pystytty pitämään.  Kun kokous on mahdollinen, tehdään siinä liiton ohjeen mukaan hallitustehtävien täydennystä.

Sakari Ahola
Voikkaan Reserviupseerikerho ry
puheenjohtaja

Kuusankosken Reserviupseerikerhosta Pohjois-Kymen Reserviupseereihin

Ensimmäiset ajatukset Kuusankoskella toimivien kerhojen yhdistymisestä on esitetty jo kymmenisen vuotta sitten. Aika ei tuolloin kuitenkaan ollut otollinen aiheelle. Syynä tähän aikomukseen oli Kuusankosken kerhossa jäsenaktiivisuuden väheneminen ja toiminnan järjestämisen ongelmat vain muutaman henkilön osallistuessa hallituksen toimintaan.

Kuusankosken ja Voikkaan kerhojen puheenjohtajat ryhtyivät suunnittelemaan kerhojen yhdistymistä noin vuosi sitten vuoden 2020 alkupuolella. Asiaa pohdittiin puhelinkeskusteluissa ja päätettiin edetä ensin niin että asiaa tiedustellaan kerhojen hallitusten jäseniltä. Kun vastaväitteitä ei kuulunut, järjestettiin yhteispalaveri Pohjois-Kymenlaakson kerhojen kesken aiheena kerhojen mahdollinen yhdistäminen. Lopputuloksena Kuusankoski ja Voikkaa päättivät jatkaa yhdistymisprosessia. Seuraavaksi järjestettiin molemmissa kerhoissa avoin sähköpostikysely kerhojen yhdistämisestä. Kun tämäkin vaihe antoi vihreää valoa, päätettiin asia viedä yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen. Yhdistyminen sai hyväksynnän ja vahvistettiin vielä sääntöjen mukaan toisessa yhdistyksen kokouksessa joka tuli järjestää aikaisintaan 30 päivän kuluttua edellisestä. Molempiin kokouksiin järjestettiin läsnäolo- sekä etäkokousmahdollisuus Teams-kokouksena.

Hallinnollisesti oli helpointa lakkauttaa Kuusankosken kerho, koska mitään omaisuutta ei ollut, ei arvotavaroita, ei aseita eikä muitakaan omistuksia. Samaten kerhon tilillä olleet rahat siirrettiin uuden kerhon tilille ja Kuusankosken kerhon pankkitili lakkautettiin. Myös lakkautusilmoitus patentti- ja rekisterihallitukseen saatiin tehtyä vielä viime vuoden viimeisinä arkipäivinä.

Kuusankosken kerho palkitsi hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat kiitokseksi pitkäaikaisesta toiminnasta joulukorilla.

Uuden Pohjois-Kymen reserviupseerit ry:n osalta Korona on estänyt kokoontumisen yhdistyksen kokoukseen. Mutta uskotaan että jossain vaiheessa helpottaa ja toiminta pääsee taas alkamaan.

Jyri Kylmälä,
Kuusankosken Reserviupseerikerhon viimeinen puheenjohtaja

Hyvät reserviläiset!

Maailma muuttuu ja meidän täytyy muuttua sen mukana. Jatkuva muutos on pysyvä olotila yhteiskunnassa, mutta se on myös mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää.

Pidät kädessäsi Kymen salpa- lehden viimeistä printtinumeroa, joka muuttuu tulevaisuudessa digi-muotoon. Syynä yksinkertaisesti kustannustekijät sekä muuttuvat   lukutottumukset jäsenistön keskuudessa.

Haluan seuraavaksi nostaa esiin pari tärkeää asiaa esiin, jotka ovat ajankohtaisia edelleen.

Yhdistysten yleiset säännöt määrittelevät useissa yhdistyksissä sääntömääräisen vuosikokouksen pidettäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Uuden väliaikaisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi hyväksyä vuosikokouksen pidettäväksi viimeistään 30.6 2021. Tämä kannattaa muistaa, kun suunnittelette vuosikokouksen ajankohtaa ja jäsenten kokoukseen osallistuminen voidaan sallia myös etäosallistumisena.

Jäsenillä on mahdollisuus kirjautua ammuntaa harrastavien jäsenten jäsenryhmään maksamalla toimintaturvamaksu. Maksun suoritettuasi pääset milloin tahansa vakuutusturvan piiriin. Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, jossa ammunta on keskeisessä roolissa sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa vaaditaan vakuutusturvaa.

Olkaamme aktiivisia uusien jäsenten hankinnassa, sillä nyt on hyvä noste meneillään ja tarvitsemme uusia aktiivisia jäseniä pitämään reserviläistoimintaa vireänä. Kehitetään ennakkoluulottomasti omaa toimintaamme sellaiseksi, että se kiinnostaisi entistä enemmin uusia jäseniä liittymään toimintaamme.

Kunnallisvaalit lähestyvät ja joukossamme on monia jäseniämme ehdokkaina vaaleissa. Tätäkin kautta voimme saada reserviläistoimintaa tuotua kunnissa entistä paremmin esille ja korostaa kolmannen sektorin tärkeyttä kunnan yhteistyökumppanina.

Toivotan teille kaikille hyvää ja toiminnallista kesää!

Kyösti Skippari
1. varapuheenjohtaja
Kymenlaakson reserviläispiiri

Reserviläispiirin kevätkokouskutsu

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina kesäkuun1. päivänä 2021 klo 17.00. Kokouspaikkana on piiritoimisto Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 Kouvola. Mahdollisesti vallitsevien koronarajoitusten vuoksi on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teams-sovellusta käyttäen. Kokous avataan piiritoimistosta käsin, jossa myös valtakirjat tarkastetaan ennen kokousta. Etäedustusvaltakirjat on toimitettava sunnuntaihin 30.5.2021 mennessä joko skannattuna tai selkeänä valokuvana sähköpostiosoitteeseen kymresmail@gmail.com, tai postitse piiritoimistolle osoitteeseen Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 Kouvola. Kokousedustajiksi ilmoitetuille lähetetään järjestelmän kautta sähköpostitse etäkokouskutsu ja kokoukseen liittymislinkki.

Katso asialista Kymen Salpa-lehdestä