Piirit kokoustivat Elimäellä

Kymenlaakson reservipiirien kevätkokoukset pidettiin Elimäen Seurakuntakeskuksessa 27.3.2022. Järjestäjänä oli Elimäen Reserviupseerikerho. Järjestelyt olivat sotilaallisen asialliset, josta piirit esittävät kiitokset.

Vanhan tavan mukaan kokouksia edelsi jumalanpalvelus Elimäen kirkossa ja seppeleenlasku sankarivainajien muistomerkille. Seppeleen laskivat reserviupseeripiirin puheenjohtajisto, Pekka Mertakorpi, Ilkka Kuusela ja Juha Tompuri. Kokouksen yhteisosiossa kahviteltiin ja reserviupseeripiiri suoritti palkitsemisia vuoden 2021 kerhojen välisistä kilpailuista. Ansioituneesta toiminnasta reserviupseeritoiminnan hyväksi luovutettiin piirin Kenraalipatsas Kotkan kerhon kapteeni Kimmo Kovaselle.

Kaakkois-Suomen aluetoimiston alueupseeri, kapteeni Niko Toivonen piti tilaisuudessa esitelmän. Aihetoivomuksena oli piirien toiminnanjohtaja esittänyt Ukrainan tilanteen vaikutuksen Puolustusvoimien valmiustasoon ja toimintaan, mutta Toivosen mukaan toiveen toteuttaminen olisi aiheen arkaluontoisuuden vuoksi tarkoittanut ”hiljaista hetkeä”, joten joten sen sijaan parikymmenpäinen kuulijakunta sai kuulla kuuli erinomaisen esitelmän, joka sisälsi eri näkökulmia Ukrainan tilanteeseen. Piirit esittävät parhaan kiitoksensa kapteeni Toivoselle.

Kuvat: Paavo Mikkonen

Seppeleen sankarivainajien haudalle laskivat Juha Tompuri (vas), Pekka Mertakorpi ja Ilkka Kuusela
Kapteeni Niko Toivonen valaisi Ukrainan tilannetta ammattisotilaan näkökulmasta.
Reserviupseeripiirin kenraalipatsas luovutettiin tänä vuonna Kimmo Kovaselle (kesk) hänen ansioistaan reserviupseeritoiminnan hyväksi. Kapteeni Kovanen on Kotkan Reserviupseerikerhosta.

Kutsu Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Aika: Sunnuntaina 27.3.2022 klo 12.00
Paikka: Elimäen Seurakuntakeskus, Vanhamaantie 15, 47200 Elimäki

Ennen varsinaista kokousta Jumalanpalvelus klo 10.00 Elimäen kirkossa, jonka jälkeen seppeleenlasku sankarivainajien muistomerkillä.

YHTEINEN KOKOUSOHJELMA RESERVILÄISPIIRIN KANSSA
11.30- Seurakuntakeskus: Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus
12.00- Tilaisuuden avaus:
-Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pekka Mertakorpi.
Esitelmät ja tervehdykset:
-Kaakkois-Suomen aluetoimiston edustaja
Palkitsemiset ja huomionosoitukset:
-Piirin puheenjohtajat
-Erkki ja Liisa Sutelan maanpuolustusrahasto

n. 13.15- Kokoukset piireittäin omissa kokoustiloissa

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n kevätkokous

ESITYSLISTA

1§ Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja ja sihteeri
– 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4§ Käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
5§ Käsitellään tilinpäätös vuoden 2021 tileistä.
6§ Esitellään toiminnantarkastuskertomus vuoden 2021 tilinpäätöksestä
7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta
8§ Jos on ajankohtaista, valitaan piirin edustajat ja heille varahenkilöt liittovaltuustoon ja muihin toimielimiin.
9§ Käsitellään jäsenyhdistysten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta piirihallituksen käsiteltäväksi kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23§.ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu
10§ Mahdolliset tiedotusasiat
11§ Kokouksen päättäminen

 Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa satalukua kohti. Virallinen jäsenmäärä on 31.12.2021 maksetut jäsenmaksut.

 Piirihallitus

Kutsu Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Aika: Sunnuntaina 27.3.2022 klo 12.00
Paikka: Elimäen Seurakuntakeskus, Vanhamaantie 15, 47200 Elimäki

Ennen varsinaista kokousta Jumalanpalvelus klo 10.00 Elimäen kirkossa, jonka jälkeen seppeleenlasku sankarivainajien muistomerkillä.

YHTEINEN KOKOUSOHJELMA RESERVILÄISPIIRIN KANSSA
11.30- Seurakuntakeskus: Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus
12.00- Tilaisuuden avaus:
-Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pekka Mertakorpi.
Esitelmät ja tervehdykset:
-Kaakkois-Suomen aluetoimiston edustaja
Palkitsemiset ja huomionosoitukset:
-Piirin puheenjohtajat
-Erkki ja Liisa Sutelan maanpuolustusrahasto

n. 13.15- Kokoukset piireittäin omissa kokoustiloissa

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n kevätkokous

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Käsitellään piirin vuoden 2021 toimintakertomus
6§ Käsitellään piirin vuoden 2021 tilinpäätös
7§ Esitellään toiminnantarkastajien lausunto
8§ Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta
9§ Hyväksytään piiriin syyskokouksen päätökset vuodelta 2020
10§ Käsitellään muut asiat
10.1 Matkakorvausten maksaminen piirihallituksen kokouksiin matkustaville kokousedustajille
10.2 Sääntömuutos:
-Piirihallitusten kokousten päätösvaltaisuutta edellyttävän, osallistuvien yhdistysten minimimäärän alentaminen.
11§ Kokouksen päättäminen

Jäsenyhdistykset saavat lähettää yhden virallista kokousedustajia (yksi (1) jokaista alkavaa jäsenmäärän satalukua kohti) seuraavasti: Hamina, Kotka ja Kouvola: 3, Iitti, Karhula-Kymi ja Myllykoski: 2, Elimäki, Jaala, Inkeroinen, Kaakonkulma, Kuusankoski, Pyhtää, Sippola, Valkeala ja Voikkaa: 1.

Piirihallitus

KUTSU KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 28.10.2021 klo 18.00 alkaen Myllykosken Seuratalossa, Myllykoskentie 3, 46800 Myllykoski. Ennen varsinaista kokousta pidetään reserviläispiirin kanssa yhteinen ohjelmaosuus.

17.30 Valtakirjojen tarkistus ja tervetuliaiskahvi

RESERVILÄISPIIRIN KANSSA YHTEINEN OHJELMA ALKAEN KLO 18.00

 1. Tervetulotoivotus, reserviläispiirin edustaja
 2. Puolustusvoimien esitelmä
 3. Ukontie-RK-ampumakilpailun palkintojen jako, Puolustusvoimien edustaja
 4. Erkki ja Liisa Sutelan maanpuolustusrahaston stipendien jako, rahaston edustaja

Siirtyminen kokoustilaan n. klo 18.30, jossa varsinainen kokous.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Valitaan piirihallituksen (piirin) puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja vuodeksi 2022.        
 6. Valitaan piirihallituksen muut jäsenet vuodelle 2022 (yksi jäsen alkavaa 100-jäsenlukua kohti) sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen.
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt vuodeksi 2022
 8. Valitaan Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämä ehdokas liittohallitukseen.
 9. Valitaan Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämät ehdokkaat varajäsenineen liittovaltuustoon.
 10. Vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma vuodeksi 2022
 11. Vahvistetaan piirin jäsenmaksu vuodeksi 2022
 12. Vahvistetaan piirin talousarvio vuodeksi 2022
 13. Käsitellään muut piirihallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten vähintään (7) päivää ennen kokousta piirihallitukselle kirjallisesti piirin kokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.
 14. Kokouksen päättäminen.

Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista jäsenmäärän alkavaa satalukua kohti seuraavasti: Kouvola ja Hamina 3,  Karhula ja Kotka 2, Elimäki, Iitti, Inkeroinen, Jaala,  Myllykoski, Pohjois-Kymi, Pyhtää ja Virolahti-Miehikkälä ja 1.

Tervetuloa!

Piirihallitus

KUTSU KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n syyskokous pidetään torstaina 28.10.2021 klo.18.00 Myllykosken seuratalossa,  osoite Myllykoskentie 3, 46800 Myllykoski. Ennen varsinaista kokousta pidetään reserviupseeripiirin kanssa yhteinen ohjelmaosuus.

17.30 Valtakirjojen tarkastus ja tervetuliaiskahvit

RESERVIUPSEERIPIIRIN KANSSA YHTEINEN OHJELMA ALKAEN KLO 18.00

 1. Tervetulotoivotus, Reserviläispiirin edustaja
 2. Puolustusvoimien esitelmä
 3. Ukontie-RK-ampumakilpailun palkintojen jako, Puolustusvoimien edustaja
 4. Erkki ja Liisa Sutelan maanpuolustusrahaston stipendien jako, rahaston edustaja

Siirtyminen kokoustilaan n. klo 18.30, jossa varsinainen kokous.

ESITYSLISTA:       

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajat (viralliset)
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma 2022
 6. Vahvistetaan piirin vuoden 2022 jäsenmaksu
 7. Vahvistetaan piirin talousarvio vuodelle 2022
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tilikaudelle 2022
 9. Päätetään piirihallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi toimikaudeksi sääntöjen 12 §:n määräämissä rajoissa (5 – 30)
 10. Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja vuodelle 2022
 11. Valitaan piirihallituksen muut jäsenet sääntöjen 10§:n mukaisesti
 12. Valitaan piirin edustaja Reserviläisliitto ry:n liittohallitukseen, sekä muut piirin mahdolliset edustajat.
 13. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §:ssä mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu
  -Esitys piirin ansiorististä
 14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Piirihallitus

Jäsenyhdistykset saavat lähettää virallisia edustajia (yksi (1) jokaista alkavaa satalukua kohti ) seuraavasti: Hamina, Kotka ja Kouvola 3,  Iitti, Inkeroinen, Karhula-Kymi ja Myllykoski 2, sekä  Elimäki, Jaala, Kaakonkulma, Kuusankoski, Pyhtää, Sippola, Valkeala ja Voikkaa 1.