Ammunta

Ampumataito on sotilaan tärkein taito. Tämä pätee myös reservin sotilaisiin. Siksi reservipiirien jäsenyhdistykset ja -kerhot toteuttavat ampumatoimintaa runsaasti, monipuolisesti ja enimmäkseen kilpailuhenkisesti. Ampumatoiminta voi olla perinteistä, ampumaradalla suoritettavaa tarkkuusammuntaa, taikka kasvavassa suosiossa olevaa toiminnallista, sovellettua reserviläisammuntaa (SRA) sekä kiväärillä että pistoolilla. Eri ampumamuotoja sekä harjoitellaan, että niissä kilpaillaan. Kymenlaakson reservipiirien ampujat osallistuvat säännöllisesti valtakunnan tason kilpailuihin ja ovatkin aikojen saatossa menestyneet hyvin.

Reserviläisammunnan pariin tulijan on syytä ottaa huomioon, että aseen hankinnassa, hallinnassa ja käytössä pätevät tiukat turvallisuuslait ja niihin myös liittyvät erilaiset lupa-asiat. Aseisiin liittyviä asioita valvoo poliisi, joka myös hoitaa tarvittavia lupa-asioita.