Tilaisuus Etelä-Kymenlaakson avainreserviläisille 7.10.2023 RUK:ssa

Eversti Mikael Salon toteuttama info-tilaisuus sodan ajan tehtäviin sijoittamattomille Etelä-Kymenlaakson reserviläisille, ”avainreserviläisille”, niin kuin hän tätä joukkoa kutsui, pidettiin 7.10.2023 RUK:n Maneesissa. Eversti Salo avasi alustuksessaan avainreserviläiset-termiä toteamalla, että mahdollinen tilanne, jossa Suomen 280.000 sijoitettua reserviläistä tai osakin siitä on komennettu aseisiin, synnyttää resurssivajausta yhteiskunnan normaalien toimintojen pyörittämiseen, ja siinä kohtaa sijoittamattomat reserviläiset ovat avainreserviläisiä. Jokainen tarvitaan mukaan.

Tapahtuma kokosi RUK:n Maneesiin n. 230 osallistujaa, kiinnostus oli siis suurta. Eversti Salo huomautti, että huolimatta hänen asemastaan RUK:n johtajana, tämä tilaisuus ei ollut mitenkään siihen liittyvä, vaan hän käytti vapaa-aikaansa tilaisuuden hyväksi.

Meitä reserviläisiä aina kiinnostaa Puolustusvoimien aikeet ja suunnitelmat. Ev. Salolta tiedusteltaessa, että mikä tämän tilaisuuden taustalla on jos se ei liity RUK:n toimintaan hän toteaa seuraavaa: ”Tuen vapaaehtoista maanpuolustusta Etelä-Kymenlaakson alueella sen, minkä aikani sallii. Näen, että vahvan maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä kuuluu meille kaikille maanpuolustuksen parissa toimiville. Tästä syystä järjestämme RUK:ssa infotilaisuuksia kuntalaisille, yhdistyksille ja muille yhteistyökumppaneille. Lisäksi tuemme yhteiskunnan valmiuden ja varautumisen vahvistamista eri tapahtumissa. Sijoittamattoman reservin infotilaisuuden tarkoituksena oli saada reserviläisiä mukaan Maanpuolustuskoulutuksen kursseille ja harjoituksiin ja sitä kautta MPK:n kouluttajapooliin. Sen lisäksi tilaisuudella kannustettiin osallistumaan reserviläisjärjestöjen toimintaan. Samalla tilaisuudessa annettiin tietoa Etelä-Kymenlaakson varautumisesta ja ajankohtaisista aiheista. Tiivistettynä tilaisuudella tuettiin muita (MPK ja reserviläisjärjestöt), jotta olisimme yhdessä entistä vahvempia ja paremmin varautuneita”.

Tilaisuudessa kuultiin myös esittely MPK:n koulutustapahtumista ja Pelastuslaitoksen toiminnasta, ja tutustuttiin MPK:n kursseihin.

Tilaisuus saa jatkoa, sillä seuraava tilaisuus on Etelä-Kymenlaakson naisille 14.10.

Leevi Lassila
Piirien toiminnanjohtaja

Reserviupseeriliiton kultaiset mitalit, Kymenlaakso

Puolustusministeri Antti Kaikkonen myönsi 4.6.2023 yhteensä 21 Suomen Reserviupseeriliiton kultaista ansiomitalia soljen kera ja 39 kultaista ansiomitalia.

Kymenlaaksolaiset palkitut:

Kultaiset ansiomitalit soljen kera (RUL kam sk):
kapt Jani Juvankoski, Elimäen Reserviupseerikerho

Kultainen ansiomitali (RUL kam):
kapt Lassi-Pekka Ukkola, Inkeroisten Reserviupseerikerho
kapt Ilkka Rämä, Haminan Reserviupseerikerho
ylil Göran Bruun, Åbolands Reservofficersförening, Kouvolan Reserviupseerikerho

Onnittelut vielä kerran!

Perinneaseampujat, Tervetuloa Kymenlaaksoon

Kilpailun järjestelyistä vastaa kilpailutoimikunta, jonka puheenjohtaja on Pasi Laari (Kouvola) ja varapuheenjohtaja Kyösti Skippari (Kouvola) sihteerinä Leevi Lassila (Piirien toiminnanjohtaja) sekä kilpailun teknisenä asiantuntijana (TA) toimii Marko Patrakka (Päijät-Häme).

Kiväärilajeissa 150 m:n kenttäammunnan hoitavat Iitin kerho ja Iitin reserviläiset Juha Virtasen johdolla ja 150 m:n 3:n asennon ammunnan Pohjois-Kymen reserviupseerit sekä Kuusankosken reserviläiset Sakari Aholan johdolla. 300 m:n ammunnasta vastaa Pohjois-Kymen reserviläiset Tapani Kuisman johdolla.

Pistoolilajeissa toimitsijat tulevat pääosin Etelän kerhoista ja yhdistyksistä. 25 m:n koulu- ja kuvioammunnan ammunnanjohtaja on Kalle Kangas (Hamina) ja 50 m pistoolin Janne Puonti (Kouvola).

Tulospalvelusta vastaavat Sami Sihvola (Myllykoski) ja Matti Marttinen (Pohjois-Kymi). Kilpailun tiedotuskanavana toimii kymensalpa.fi sivusto, jonne on perustettu oma sivu kilpailua varten. Sivustolla julkaistaan ammunnan tulokset heti niiden valmistuttua. Tällä hetkellä ammuntoihin on ilmoittautunut n. 130 ampujaa.

Utin Jääkärirykmentti tukee kilpailuja ja olemme saaneet heiltä radat käyttöömme sekä materiaalisena tukena taulut tarvikkeineen. Kilpailun avajaisiin tuo Puolustusvoimien tervehdyksen esikuntapäällikkö evl. Petteri Lampinen. Kilpailukeskukseen tulee mahdollisuus ostaa lämminruoka-annos ja palanpainikkeeksi munkkikahvit Utin Sotilaskotisisarilta.

Hyviä osumia

Pekka Mertakorpi, Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Kyösti Skippari, Reserviläispiirin puheenjohtaja

Puolustusministerin tervehdys

Koulutettu reservi takaa Suomen puolustuksen

Suomi teki merkittävän turvallisuus- ja puolustuspoliittisen linjavalinnan kun päätimme liittyä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon kansan vahvalla tuella ja laajalla parlamentaarisella yksimielisyydellä.

Jäsenyys Natossa vahvistaa turvallisuuttamme ja puolustustamme pitkälle tulevaisuuteen. Emme ole enää koskaan yksin vaan osa laajempaa liittokuntaa, joka puolustaa vapautta, demokratiaa ja oikeusvaltion arvoja.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vahva kansallinen puolustuksemme rakentuu myös jatkossa tuttujen fundamenttien varaan: yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan koulutettuun reserviin, koko maan puolustamiseen ja korkeaan maanpuolustustahtoon.

Yleinen asevelvollisuus on Suomen puolustusratkaisun perusta. Asevelvollisuusjärjestelmämme elää ajassa ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Viimeisin laajempi tarkastuspiste oli vuoden 2021 lopulla, kun parlamentaarinen asevelvollisuuskomitea sai työnsä päätökseen.

Mietinnössään komitea totesi järjestelmän vastaavaan hyvin sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin. Kutsunnat ovat ensimmäinen askel järjestelmän uudistamisessa. Puolustusministeriön johdolla on parhaillaan käynnissä poikkihallinnollinen työskentely, jossa selvitetään eri malleja ja mahdollisuuksia koko ikäluokalle suunnatun kutsuntapäivän järjestämiseksi. Tavoitteena on, että uudistetut kutsunnat tulisivat käyttöön jo vuoden 2025 aikana. Poikkihallinnollinen työryhmä tulee esittämään vaihtoehtoja yhteisten kutsuntojen toteuttamiseksi tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Kutsuntajärjestelmän uudistamisen tavoitteena on lisätä asepalveluksen suorittavien määrää. Samalla voidaan vahvistaa nuorten maanpuolustussuhdetta ja maanpuolustustahtoa. Laajempana yhteiskunnallisena tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisriskiä.

Yhteiset kutsunnat lisäävät nuorten kokonaisturvallisuustietämystä. Samalla voidaan antaa lisätietoa varusmiespalveluksesta ja siten lisätä palveluksesta kiinnostuneiden määrää.

Suomen puolustuksessa reservin merkitys on aivan keskeinen.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on osoittanut tarpeen ylläpitää laajamittaista ja suorituskykyistä reserviä. Suomi on vahvistanut puolustuskykyään ja siihen liittyen olemme lisänneet reservin koulutusta toimintaympäristön vaatimalle tasolle. Viime vuoden aikana koulutettiin noin 29 000 reserviläistä kertausharjoituksissa.

Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa koulutettiin viime vuoden aikana lähes 8500 reserviläistä. Maanpuolustuskoulutus -yhdistyksen vapaaehtoisen maanpuolustuksen kursseilla harjoitteli sotilaallisia valmiuksia kehittäviä taitoja noin 17 000 reserviläistä. Kun tähän lisätään vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kautta mahdollistuva omaehtoinen kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen, luku kasvaa entisestään.

Kymenlaakson Reservipiirit tekevät arvokasta maanpuolustustyötä Kymenlaakson alueella. Toivotan piireille menestyksekästä toimintavuoden jatkoa!

Antti Kaikkonen
puolustusministeri

Kuva: Valtioneuvosta

Maanpuolustusrekisterin käyttäjätunnuksista

Maanpuolustusrekisterin käyttäjätunnusten haltijoille tiedoksi, että tunnukset ovat voimassa aina kaksi vuotta kerrallaan. Jos rekisterin käyttöoikeus säilyy pidempään, liittoa täytyy pyytää uusimaan tunnukset. Jos tunnukset ovat ko. tapauksessa lakanneet vuoden vaihteessa toimimasta, niin otettava yhteys ao. liiton järjestösihteeriin.

Itsenäisyyspäivän ylennyksiä Kymenlaaksossa 6.12.2022

Sotilasarvoon KAPTEENI
Husgafvel Aku Lasse Samuli Kotka
Vinnikka Teemu Tapani Kouvola

Sotilasarvoon YLILUUTNANTTI
Huttunen Kari Eerik Kotka
Laitinen Sampo Juhani Hamina
Luiskari Harri Ilmari Kouvola
Mikkonen Teemu Otto Eevert Pyhtää
Pippola Jarkko Kalevi Kotka
Ruottinen Timo Sakari Hamina
Sunila Arto Antero Kotka

Sotilasarvoon LUUTNANTTI
Dansk Roope Ukko Emil Kouvola
Eerola Sami Tuomas Kristian Kotka
Juujärvi Riku Tapani Kotka
Luotojärvi Miika Vili Valtteri Pyhtää
Metso Simo Olavi Kouvola
Päivärinta Jukka Olavi Kotka

Sotilasarvoon YLIVÄÄPELI
Laurila Janne Mikael Kouvola

Sotilasarvoon VÄÄPELI
Häkkinen Eetu-Petteri Allan Kotka
Mäkinen Kimmo Antero Kotka

Sotilasarvoon YLIKERSANTTI
Kangaskolkka Matti Kalevi Kouvola
Partanen Saku Tapani Kotka
Puhakka Teemu Oskari Kouvola
Pulkkinen Antti Tapani Kouvola
Talja Simo Johannes Hamina
Tanskanen Joona Mitja Mikael Kouvola
Vainio Tommi Eerik Mikael Kouvola
Vaulamaa Mikko Ville Kotka
Vepsäläinen Jukka Aleksi Kotka
Äijälä Ville Pekka Kotka

Sotilasarvoon KERSANTTI
Huoman Milo Alexander Kotka
Kahranaho Juho Samuli Kotka
Kaksonen Jesse Jasper Pyhtää
Kaulio Janne Antti Kotka
Klemettilä Vesa Valtteri Kouvola
Langerström Henrik Akseli Kouvola
Niemi Sandra Adelina Kouvola
Pessa Jari Antero Kouvola
Pirtilä Timo Juhani Kotka
Rautiainen Miika Kalle Tapio Kotka
Rämä Ilkka Oskari Kouvola
Skriko Teemu Erik Kotka

Sotilasarvoon ALIKERSANTTI
Rautomki Sami Juha Petteri Kouvola

Sotilasarvoon KORPRAALI
Anttila Mika Petteri Kouvola
Envall Juho Santeri Kotka
Ohlsbom Teemu Patrik Kotka
Rajala Juha Matti Kouvola
Telkkinen Kimmo Juhani Kouvola

Sotilasarvoon YLIRAJAJÄÄKÄRI
Lankila Rami Janne Samuli Kotka

Piiritoimisto onnittelee ylennettyjä!

Reserviläisammunnoissa mestaruus Kymenlaaksoon

Kahden ampujan minijoukkueellakin Kymenlaakso nappasi yhden mestaruuden reserviläisammunnoissa Hiukkavaarassa 2.7. Iittiläinen Jarno Tani voitti RA4:n tuloksella 91. Voitto tuli tiukimmalla mahdollisella – yhden pisteen erolla toiseksi tulleeseen Pohjois-Savon piirin Olli Markkaseen. Piiritoimisto onnittelee mestaria.

Tani oli itse hieman yllättynyt saavutuksestaan, koska oli mielestään harjoitellut vähänlaisesti.

Kuvassa reserviläisammuntojen mestaruuteen tarvitut välineet

Matti Kunnas saavutti 1000 km:n rajapyykin patikkaretkellä Utsjoelta Kotkaan

Karhula-Kymi ResAU:n ”HERRA korpraali” Matti Kunnas saavutti viikonloppuna 1000 km:n rajapyykin patikkamatkalla Utsjoelta Kotkaan. Syksyllä 65 vuotta täyttävä Kunnas näyttää näin varsinkin nuoremmille hieman mallia. Tällaisia esimerkin näyttäjiä toivoisi olevan enemmänkin.

Piiritoimisto onnittelee 1000 km:n etapin saavuttamisesta ja toivottaa harmittomia ja sujuvia kilometrejä loppumatkalle.

Kunnaksen matkaa voi seurata alla olevista linkeistä.

https://www.instagram.com/matinmatka/

https://verkossa.kiiski.fi/matti/