Piirien toimikunnat

Piirien toimikunnat ovat piirien sisällä toimivia, itseohjautuvia toimikuntia, jotka koordinoivat, ylläpitävät, toteuttavat ja edistävät kukin oman aktiviteettinsa mukaista toimintaa. Useimmat piirien toimikunnista ovat piirien yhteisiä.

Ampumatoimikunta, piirien yhteinen

Ammunta on reservipiirin näkyvin ja osallistujamääriltään suurin toimintamuoto. Ampumatoimikunta koordinoi tapahtumien järjestelyitä piiritasolla Kymenlaakson alueella. Kesäkautena piirillä, sen kerhoilla ja yhdistyksillä ja niiden yksittäisillä jäsenillä on yhdistystensä kautta käyttöoikeus Puolustusvoimien ampumaratoihin Haminan Lupinmäessä ja Kouvolan Tyrrissä.

Kilpailukalenterista ilmenevät piirin alueen mestaruus- ja sarjakilpailut. Ampumatoimikunta nimeää piirien joukkueet ja kilpailijat myös valtakunnallisiin kilpailuihin.

Toimikunnan puheenjohtaja on Sakari Ahola, p. 044 5252851

Urheilutoimikunta, piirien yhteinen

Liikunta- ja urheilutoimintaa johtaa Reserviläispiirin kanssa yhteinen liikunta- ja urheilutoimikunta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii luutnantti Topi Suomalainen Kouvolan Reserviupseerikerhosta. Toimikunta järjestää yhdessä MPK:n kanssa kenttäkelpoisuutta kehittäviä ja fyysistä kuntoa kohottavia tapahtumia sekä testejä. Vuosittaisessa testiohjelmassa ovat hiihto- ja jalkamarssi, suunnistus, lihaskunto- ja Cooper-testit. Osallistutaan Puolustusvoimien ja Kymenlaakson liikunnan järjestämiin kuntoilu- ja kilpailutapahtumiin, kuten Oltermannin hiihtoon, Isoympyrän viestiin ja Kymijokijuoksuun.

Toimikunnan puheenjohtajana on Topi Suomalainen, topisuomalainen(at)hotmail.com

Hengellinen toimikunta, piirien yhteinen

Kymenlaakson Reserviupseeri- ja Reserviläispiirillä on yhteinen hengellinen toimikunta, jonka tarkoituksena on varmistaa reserviläisille hengellinen tarjonta. Siihen kuuluu hengellisiin tapahtumiin osallistuminen ja niiden markkinointi, sekä järjestäminen yleensä yhdessä seurakuntien ja varuskuntien kanssa.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Pentti Kivi, penttik360(at)gmail.com

Piirien yhteistyötoimikunta (PYT) ja Kymen Salpa-lehden toimituskunta

Piirien yhteistyötoimikunta, eli PYT toimii yhdyssiteenä reserviupseeri- ja reserviläispiirin välillä. Se koordinoi yhteisiä asioita ja tapahtumia ja valmistelee molempien piirien piirihallituksille yhdenmukaisia esityksiä. PYT on myös Kymen Salpa -lehden toimituskunta, ja se vastaa piirien viestinnästä ja tiedottamisesta yleisesti. Toimikunnan puheenjohtajuus vuorottelee piirien välillä vuorovuosina.

Virotoimikunta (RES)

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry ja Viron suojelukuntien (Kaitseliiton )Alutaguse Malevin välille on tehty yhteistyösopimus 17.3.2007, jonka tarkoitus on edistää Viron ja Suomen vapaaehtoisien reserviläisten ja kaitseliiton välisiä suhteita maanpuolustushengessä.
Viro nojautuu tukevasti lännen liittolaisiin ja nimi onkin tuoreeltaan National Defence Alutaguse Malev.

Yhteistyösopimuksen mukaan maiden välillä on virallisia tapahtumia, kuten Virossa Malevin vuosijuhla, johon osallistuu autokunnallinen Kymenlaaksosta, sekä niin ikään Virossa Juhannuksen seutuvilla pidettävä Voiton Juhla, jota on vietetty paraateihin osallistumalla tai muulla maanpuolustustapahtumalla. Kesän tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita tutustumaan erilaiseen juhannukseen, kuten kyläjuhlaan. Henkilöluku ei ole rajattu, päinvastoin paraatiosastoon tarvitaan kunnon joukkue.

Suomessa ei vakiintuneita tapahtumia ole, vaan ne vaihtelevat Hamina Tattoosta Salpalinjaan. Virosta kutsutaan autokunnallinen vieraaksi ja hyvin usein majoitus on ollut Kouvolan Veteraanimaja silloin, kun ollaan tapahtumien keskellä.
Elo -syyskuun vaihteessa on ampumamestaruuskilpailut vuorovuosina Itä-Virossa ja Myllykosken Hevosmäellä. Joukkueen koko on kuusi henkeä, johon voi hakeutua jos kokee olevansa hyvä ampuja. Kaikkiin tapahtumiin olette tervetulleita talkooväkeen ja ampujiksi ampumaradalle, sekä edustamaan Kymenlaakson Reserviläispiiriä Virossa.

Toimikunnan puheenjohtaja: Sami Aho, ahosami.res(at)gmail.com
Muita toimikunnan jäseniä yhteensä 11.

Palkitsemistoimikunta (RU)

Palkitsemistoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa arvioimaan lähetettyjä ansiomerkkihakemuksia. Toimikunta tarkastaa hakemukset ja antaa niistä lausuntonsa piirihallitukselle joka sitten käsittelee hakemukset.

Toimikunta koostuu puheenjohtajistosta sekä kokemusasiantuntijoista, jotka tuntevat palkittavaksi esitetyt henkilöt ja palkitsemiskäytännöt. Palkitsemistoimikunnan puheenjohtajana on piirin puheenjohtaja.

Työ- ja talousvaliokunta (RU)

Piirin työ- ja talousvaliokunta huolehtii piirin talousasioiden valvonnasta ja erilaisten talousasioihin liittyvien toimintojen valmistelusta. Varsinaiset asioiden hyväksymiset suorittaa piirihallitus toimikunnan esitysten pohjalta.

Valiokunta koostuu puheenjohtajistosta ja sen puheenjohtajana on piirin puheenjohtaja.