Painopiste on meissä reserviläisissä

Vuosi 2021 tullaan muistamaan merkittävistä maanpuolustukseemme liittyvistä linjauksista ja päätöksistä. Syyskuussa julkaistiin Valtioneuvoston puolustuspoliittinen selonteko ja marraskuun lopussa Asevelvollisuuskomitean raportti. Vuoden huipensi HX-hankkeeseen liittyvä hävittäjäpäätös; Suomi valitsi F-35-hävittäjät.

Reservin rooli korostuu selonteossa erityisesti paikallispuolustuksessa. Paikallisjoukoissa tullaan hyödyntämään aiempaa paremmin reserviläisten sitoutuneisuutta, paikallistuntemusta, siviilissä hankittua osaamista ja verkostoja. Paikallisjoukkojen koulutuksessa ja rekrytoinnissa keskeinen rooli tulee olemaan vapaaehtoisella maanpuolustuksella. Selonteossa luvataan, että paikallisjoukkojen kehittäminen mahdollistaa reserviläisille mielekkään urapolun eri tasoisissa poikkeusolojen tehtävissä sekä aktiivisen osallistumisen maanpuolustukseen. Asevelvollisuuskomitean raportissa halutaan laajentaa kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa, myös naisia ja tavoitteena on saada tuplattua palvelukseen astuvien naisten osuus. Lisäksi aseettoman palvelun suorittavia tullaan hyödyntämään kokonaisturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Reserviupseeriliiton hallituksessa ja joulukuun alussa pidetyssä Mikkelin RUL 90 -tapahtumassa käsiteltiin tulevaa pitkälti vielä otsikkotasolla eikä edellä olevilla tule vielä olemaan vaikutusta piirin ensivuoden toimintasuunnitelmaan. Sen sijaan molemmissa tilaisuuksissa tuotiin esille huoli liiton jäsenmäärän kehityksestä. Samaan aikaan kun suuret ikäluokat väistyvät, koulutetaan uusia reservinupseereita ikäluokkien pienentyessä vähemmän. Tällä menossa jäsenistömme tulee pienenemään n. 300 jäsenellä vuodessa.  Liiton jäsenhuoltotyöryhmä toi esiin toimenpide-ehdotuksia, kuten RUK oppilaskunnan saamista mukaan jäsenhankintaan, kokelasinfoja kaikkiin varuskuntiin sekä toiminnan aktiivista ja vuorovaikutteista pyörittämistä. Muun muassa näillä toimilla on tarkoitus nostaa reserviupseereiden järjestäytymisastetta.

Tämä tarkoittaa piiri- ja kerhotasolla sitä, että meidän tulee jatkaa toimenpiteitä jäsenmäärän kasvattamiseksi. Painopisteenä on toteuttaa toimintasuunnitelmassa esitetyt tapahtumat niitä edelleen kehittäen ja panostaen toimintamme markkinointiin kymensalpa.fi sivustoa ja somea hyödyntäen. RUK upseerioppilaiden rekrytoinnissa olemme olleetkin mukana, kun kurssien 256 ja 257 upseerioppilaat olivat tutustumassa Salpalinjaan Ravijoella. Ensitietojen mukaan tutustumisvierailut jatkuvat kurssilla 259. Lisäksi meidän tulee harkita, onko meillä voimavaroja aloittaa uudelleen kokelasinfojen tai jopa saunailtojen järjestämistä kotiutuville kokelaille. Omasta varusmiesajan valokuva-albumistani löytyy kuva, jossa me Korian kokelaat olimme Iitin kerhon vieraina Kausalan Veteraanimajalla vuonna 1981. Me reserviläiset siis tulemme olemaan painopisteessä ja lupaus reserviläisten urapolusta eri tasoisiin poikkeusolojen tehtäviin saattaa motivoida uusia reserviläisiä mukaan toimintaamme.

Kouvolan alueen ensilumenladut on avattu marraskuun viimeisillä viikoilla niin Anjalassa kuin Valkealassa. Tämä perinteisenhiihtäjä on saanut kotiladuilla ”sinisenkeleillä” sukset sekä pitämään että luistamaan. Toisin kävi Vuokatin 150 000 € ensilumenladulla, kun mukana oli ”karvapohjat”. Vesisateessa ja hienojakoisessa tykkilumessa ne eivät luistaneet eikä pitäneet. Kotiladuilla onkin hiihtokilometriä alkanut kertymään mukavasti MarsMars:n.

Iitissä 10.12.2021                                                                                                                              

 Pekka Mertakorpi

Talvinen tervehdys

Kymenlaaksoon on perustettu tai perustetaan Sotiemme 1939 – 1945 Pohjois-Kymen ja Etelä-kymenlaakson yhdistykset. Veteraanityö on muuttumassa perinnetyöksi. Veteraaniliitot ja niiden alueelliset ja paikalliset yhdistykset on päätetty lakkauttaa. Tukityö kuitenkin jatkuu niin kauan kuin keskuudessamme on veteraaneja ja veteraanit tukea tarvitsevat. Kymenlaakson reservipiirit ovat myös osana edellämainittuja yhdistyksiä. Arvokas työ jatkuu uudella nimellä. Veteraanien panos Suomen itsenäisyyden eteen ei saa jäädä unholaan, puhumattakaan raskaimman uhrin antaneista, sodissa kaatuneista. Jouluaaton kunniavartiossa seistessä on aina tullut mietittyä jalkojen palellessa ja tuulen tuivertaessa poskia kuinka helppo ”nakki” tuo puolituntinen on verrattuna heidän kokemaansa.

HX hanke on saatu päätökseen: Suomalaisia vuosien ajan jännittänyt HX-hanke on tullut kulminaatioonsa: Suomi valitsi F-35A-häivehävittäjän F/A-18 Hornet –hävittäjän korvaajaksi. Suomi tarvii ilmapuolustuksensa tukipilariksi modernit hävittäjät ja F-35 sitä lienee muiden tarjolla olleiden vaihtoehtojen joukossa. Ensimmäiset F-35-koneet toimitetaan Suomeen vuonna 2026. Suomessa F-35-järjestelmä korvaa Hornet-kaluston hävittäjälennostoissa vuosina 2028 ja 2030.

Reserviläispiirin puheenjohtajana aloittaa vuoden 2022 alusta Kyösti Skippari Kouvolasta ja toivotan hänelle onnea tehtävään. Itse jatkan piirin 1. varapuheenjohtajana.

Itsenäisyyspäivänä ylennettiin reserviläisiä ja muistettiin huomionosoituksilla, onnittelut asianosaisille.

Mukavaa loppuvuotta ja rauhaisaa Joulua

Olli Leisti
Kymenlaakson Reserviläispiiri
puheenjohtaja

YLENNYSTILAISUUS HAMINASSA 5.12.2021

Suomi vastaa itse omasta puolustuksestaan niin nyt kuin tulevaisuudessa. Reserviläisten osaaminen ja tahto ovat ajanmukaisen sotavarustuksen ohella avainelementtejä sotilaallisen suorituskyvyn rakentamisessa.

6. päivänä joulukuuta Kymenlaakson alueen reserviläisiä ylennettiin yhteensä 69 henkilöä.  Tasavallan presidentti ylensi 19 reservinupseeria ja Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö 50 aliupseeria ja miehistöön kuuluvaa. Ylennetyt alla.

Kaakkois-Suomen aluetoimisto onnittelee ylennettyjä. Myös reservipiirien piiritoimisto onnittelee.


Sotilasarvoon MAJURI
Rautakoura Miikka Juhana Kouvola
Sotilasarvoon KAPTEENI
Kuokka Olli Johannes Virolahti
Lehtinen Tero Tapio Kouvola
Sotilasarvoon KAPTEENILUUTNANTTI
Keisala Saara Matilda Kouvola
Sotilasarvoon INSINÖÖRIKAPTEENI
Nummila Mika Juhani Kotka
Sotilasarvoon YLILUUTNANTTI
Hartikainen Hanna Maria Kotka
Huuskonen Artem Iitti
Karvonen Teemu Tapio Kouvola
Lundqvist Justus Artur Kotka
Olli Erkki Juha-Matti Kotka
Pakkanen Antti Lauri Hamina
Roimola Anssi Tapio Hamina
Räsänen Niko Timo Juhani Kotka
Soikkeli Juha Tapani Kotka
Sotilasarvoon LUUTNANTTI
Asikainen Niko Terho Tapio Kouvola
Borshagovski Daniel Aleksi Ulkomaat
Keränen Jani Samuli Hamina
Rikka Antti Valtteri Kotka
Suomalainen Antti Oskari Kotka
Torro Juha Tapani Kotka
Sotilasarvoon SOTILASMESTARI
Koskela Jari Erik Hamina
Sotilasarvoon YLIVÄÄPELI
Pohjalainen Matti Kalervo Hamina
Vuorela Jarkko Antero Kotka
Sotilasarvoon VÄÄPELI
Vapalahti Vesa Veijo Tapani Virolahti
Sotilasarvoon YLIKERSANTTI
Elo Olle Oiva Ilmari Kouvola
Heino Eero Santeri Kotka
Iivanainen Waltteri Sebastian Kotka
Jormanainen Juha Mikael Kouvola
Kujala Jussi Tuomas Kouvola
Käki Riku-Markus Antero Kouvola
Luumi Joonas Jari-Petteri Kotka
Rosendahl Timo Juhani Hamina
Ruhanen Teemu Tapio Kotka
Savolainen Kai Olavi Kotka
Sipiläinen Jesse Petteri Kouvola
Takala Heikki Paavo Akseli Kouvola
Voutilainen Iikka Matias Kotka
Vänskä Aleksi Jalmari Kouvola
Sotilasarvoon KERSANTTI
Anttila Niko Robert Kouvola
Byman Gerbaw Kouvola
Hänninen Jouko Tapani Kouvola
Kettunen Teemu Antero Hamina
Korjala Samu Veijo Anton Kouvola
Kotanen Tero Sakari Kotka
Leikkola Mika Kalevi Kouvola
Lindberg Joakim Ensio Kouvola
Mikkola Sakari Aleksis Kouvola
Niemi Tatu Joonas Kouvola
Pihlhjerta Juho Ilmari Hamina
Sorviala Simo Sakari Kotka
Teittinen Kari-Pekka Kotka
Toivonen Emil Joona Valtteri Kotka
Vuorinen Santeri Matias Kouvola
Sotilasarvoon ALIKERSANTTI
Inkeroinen Petri Jari Antero Kouvola
Ketonen Ari Jukka Kouvola
Kotro Miikka Eerik Hamina
Miinalainen Jori Santeri Hamina
Nuutinen Jukka-Pekka Kotka
Paavolainen William Johannes Kotka
Rautamies Toni Olavi Hamina
Simpanen Joona Juhani Kotka
Skippari Mikko Aleksi Virolahti
Sydänmaanlakka Nina Maria Emilia Kouvola
Takasuo Teemu Aleksi Kouvola
Tepponen Onni Tuomas Mikanpoika Hamina
Sotilasarvoon KORPRAALI
Aho Jari Juhani Kouvola
Rautomäki Sami Juha Petteri Kouvola
Seppälä Kimmo Tapani Kouvola
Soininen Janne Johannes Kotka
Takala Antti Emil Kouvola