YLENNYSTILAISUUS HAMINASSA 5.12.2021

Suomi vastaa itse omasta puolustuksestaan niin nyt kuin tulevaisuudessa. Reserviläisten osaaminen ja tahto ovat ajanmukaisen sotavarustuksen ohella avainelementtejä sotilaallisen suorituskyvyn rakentamisessa.

6. päivänä joulukuuta Kymenlaakson alueen reserviläisiä ylennettiin yhteensä 69 henkilöä.  Tasavallan presidentti ylensi 19 reservinupseeria ja Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö 50 aliupseeria ja miehistöön kuuluvaa. Ylennetyt alla.

Kaakkois-Suomen aluetoimisto onnittelee ylennettyjä. Myös reservipiirien piiritoimisto onnittelee.


Sotilasarvoon MAJURI
Rautakoura Miikka Juhana Kouvola
Sotilasarvoon KAPTEENI
Kuokka Olli Johannes Virolahti
Lehtinen Tero Tapio Kouvola
Sotilasarvoon KAPTEENILUUTNANTTI
Keisala Saara Matilda Kouvola
Sotilasarvoon INSINÖÖRIKAPTEENI
Nummila Mika Juhani Kotka
Sotilasarvoon YLILUUTNANTTI
Hartikainen Hanna Maria Kotka
Huuskonen Artem Iitti
Karvonen Teemu Tapio Kouvola
Lundqvist Justus Artur Kotka
Olli Erkki Juha-Matti Kotka
Pakkanen Antti Lauri Hamina
Roimola Anssi Tapio Hamina
Räsänen Niko Timo Juhani Kotka
Soikkeli Juha Tapani Kotka
Sotilasarvoon LUUTNANTTI
Asikainen Niko Terho Tapio Kouvola
Borshagovski Daniel Aleksi Ulkomaat
Keränen Jani Samuli Hamina
Rikka Antti Valtteri Kotka
Suomalainen Antti Oskari Kotka
Torro Juha Tapani Kotka
Sotilasarvoon SOTILASMESTARI
Koskela Jari Erik Hamina
Sotilasarvoon YLIVÄÄPELI
Pohjalainen Matti Kalervo Hamina
Vuorela Jarkko Antero Kotka
Sotilasarvoon VÄÄPELI
Vapalahti Vesa Veijo Tapani Virolahti
Sotilasarvoon YLIKERSANTTI
Elo Olle Oiva Ilmari Kouvola
Heino Eero Santeri Kotka
Iivanainen Waltteri Sebastian Kotka
Jormanainen Juha Mikael Kouvola
Kujala Jussi Tuomas Kouvola
Käki Riku-Markus Antero Kouvola
Luumi Joonas Jari-Petteri Kotka
Rosendahl Timo Juhani Hamina
Ruhanen Teemu Tapio Kotka
Savolainen Kai Olavi Kotka
Sipiläinen Jesse Petteri Kouvola
Takala Heikki Paavo Akseli Kouvola
Voutilainen Iikka Matias Kotka
Vänskä Aleksi Jalmari Kouvola
Sotilasarvoon KERSANTTI
Anttila Niko Robert Kouvola
Byman Gerbaw Kouvola
Hänninen Jouko Tapani Kouvola
Kettunen Teemu Antero Hamina
Korjala Samu Veijo Anton Kouvola
Kotanen Tero Sakari Kotka
Leikkola Mika Kalevi Kouvola
Lindberg Joakim Ensio Kouvola
Mikkola Sakari Aleksis Kouvola
Niemi Tatu Joonas Kouvola
Pihlhjerta Juho Ilmari Hamina
Sorviala Simo Sakari Kotka
Teittinen Kari-Pekka Kotka
Toivonen Emil Joona Valtteri Kotka
Vuorinen Santeri Matias Kouvola
Sotilasarvoon ALIKERSANTTI
Inkeroinen Petri Jari Antero Kouvola
Ketonen Ari Jukka Kouvola
Kotro Miikka Eerik Hamina
Miinalainen Jori Santeri Hamina
Nuutinen Jukka-Pekka Kotka
Paavolainen William Johannes Kotka
Rautamies Toni Olavi Hamina
Simpanen Joona Juhani Kotka
Skippari Mikko Aleksi Virolahti
Sydänmaanlakka Nina Maria Emilia Kouvola
Takasuo Teemu Aleksi Kouvola
Tepponen Onni Tuomas Mikanpoika Hamina
Sotilasarvoon KORPRAALI
Aho Jari Juhani Kouvola
Rautomäki Sami Juha Petteri Kouvola
Seppälä Kimmo Tapani Kouvola
Soininen Janne Johannes Kotka
Takala Antti Emil Kouvola