Painopiste on meissä reserviläisissä

Vuosi 2021 tullaan muistamaan merkittävistä maanpuolustukseemme liittyvistä linjauksista ja päätöksistä. Syyskuussa julkaistiin Valtioneuvoston puolustuspoliittinen selonteko ja marraskuun lopussa Asevelvollisuuskomitean raportti. Vuoden huipensi HX-hankkeeseen liittyvä hävittäjäpäätös; Suomi valitsi F-35-hävittäjät.

Reservin rooli korostuu selonteossa erityisesti paikallispuolustuksessa. Paikallisjoukoissa tullaan hyödyntämään aiempaa paremmin reserviläisten sitoutuneisuutta, paikallistuntemusta, siviilissä hankittua osaamista ja verkostoja. Paikallisjoukkojen koulutuksessa ja rekrytoinnissa keskeinen rooli tulee olemaan vapaaehtoisella maanpuolustuksella. Selonteossa luvataan, että paikallisjoukkojen kehittäminen mahdollistaa reserviläisille mielekkään urapolun eri tasoisissa poikkeusolojen tehtävissä sekä aktiivisen osallistumisen maanpuolustukseen. Asevelvollisuuskomitean raportissa halutaan laajentaa kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa, myös naisia ja tavoitteena on saada tuplattua palvelukseen astuvien naisten osuus. Lisäksi aseettoman palvelun suorittavia tullaan hyödyntämään kokonaisturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Reserviupseeriliiton hallituksessa ja joulukuun alussa pidetyssä Mikkelin RUL 90 -tapahtumassa käsiteltiin tulevaa pitkälti vielä otsikkotasolla eikä edellä olevilla tule vielä olemaan vaikutusta piirin ensivuoden toimintasuunnitelmaan. Sen sijaan molemmissa tilaisuuksissa tuotiin esille huoli liiton jäsenmäärän kehityksestä. Samaan aikaan kun suuret ikäluokat väistyvät, koulutetaan uusia reservinupseereita ikäluokkien pienentyessä vähemmän. Tällä menossa jäsenistömme tulee pienenemään n. 300 jäsenellä vuodessa.  Liiton jäsenhuoltotyöryhmä toi esiin toimenpide-ehdotuksia, kuten RUK oppilaskunnan saamista mukaan jäsenhankintaan, kokelasinfoja kaikkiin varuskuntiin sekä toiminnan aktiivista ja vuorovaikutteista pyörittämistä. Muun muassa näillä toimilla on tarkoitus nostaa reserviupseereiden järjestäytymisastetta.

Tämä tarkoittaa piiri- ja kerhotasolla sitä, että meidän tulee jatkaa toimenpiteitä jäsenmäärän kasvattamiseksi. Painopisteenä on toteuttaa toimintasuunnitelmassa esitetyt tapahtumat niitä edelleen kehittäen ja panostaen toimintamme markkinointiin kymensalpa.fi sivustoa ja somea hyödyntäen. RUK upseerioppilaiden rekrytoinnissa olemme olleetkin mukana, kun kurssien 256 ja 257 upseerioppilaat olivat tutustumassa Salpalinjaan Ravijoella. Ensitietojen mukaan tutustumisvierailut jatkuvat kurssilla 259. Lisäksi meidän tulee harkita, onko meillä voimavaroja aloittaa uudelleen kokelasinfojen tai jopa saunailtojen järjestämistä kotiutuville kokelaille. Omasta varusmiesajan valokuva-albumistani löytyy kuva, jossa me Korian kokelaat olimme Iitin kerhon vieraina Kausalan Veteraanimajalla vuonna 1981. Me reserviläiset siis tulemme olemaan painopisteessä ja lupaus reserviläisten urapolusta eri tasoisiin poikkeusolojen tehtäviin saattaa motivoida uusia reserviläisiä mukaan toimintaamme.

Kouvolan alueen ensilumenladut on avattu marraskuun viimeisillä viikoilla niin Anjalassa kuin Valkealassa. Tämä perinteisenhiihtäjä on saanut kotiladuilla ”sinisenkeleillä” sukset sekä pitämään että luistamaan. Toisin kävi Vuokatin 150 000 € ensilumenladulla, kun mukana oli ”karvapohjat”. Vesisateessa ja hienojakoisessa tykkilumessa ne eivät luistaneet eikä pitäneet. Kotiladuilla onkin hiihtokilometriä alkanut kertymään mukavasti MarsMars:n.

Iitissä 10.12.2021                                                                                                                              

 Pekka Mertakorpi