Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri toimii nimensä mukaisesti Kymenlaakson maakunnassa 13 kerhon ja noin 1350 jäsenen voimin. Piiri ja sen jäsenyhdistykset kuuluvat Suomen Reserviupseeriliittoon. Toiminta koostuu kerhojen omista, kerhojen yhteisestä sekä piirin toiminnasta. Yhteistyö Kymenlaakson reserviläispiirin kanssa on hyvin läheistä. Julkaisemme yhdessä piirien tiedotuslehteä, neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kymen Salpaa, sekä verkkojulkaisua kymensalpa.fi. Piireillä on yhteinen toimitila ja yhteinen toiminnanjohtaja. Piiri ja sen jäsenet ovat vahvasti mukana MPK:n Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin toiminnassa.