Suojauskomppanian vapaaehtoinen harjoitus 22.-24.10.2021

Muiden tehtäviensä ohella Kaakkois-Suomen aluetoimisto kouluttaa paikallisjoukkoja myös  sotilaallisiin ydintehtäviin. Vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistumisella on olennainen merkitys reservin suorituskyvyn nostamiselle.

Nyt pidetyn harjoituksen tavoitteena oli valmistella Suojauskomppanian varsinaista kertausharjoitusta, joka pidetään KEIHÄS21 harjoituksen yhteydessä marras- joulukuun vaihteessa. Harjoitukseen osallistui yhteensä 15 aktiivista reserviläistä.

Harjoitus aloitettiin perjantai iltana, jolloin reserviläiset otettiin vastaan, varustettiin ja järjesteltiin tilat sekä majoitus viikonlopun koulutusta varten. Lauantai aloitettiin ampumaradalla perusammuntojen parissa. Ammuntojen ja lounaan jälkeen harjoitusjoukko jaettiin kolmeen erilliseen työryhmään. Työryhmät muodostuivat yksikön johtajista, miehistöstä ja reserviläiskouluttajista.

Lauantain ja sunnuntai aamupäivän aikana yksikön johto-osat laativat päällikön päätöksen KEIHÄS21 harjoitusta varten. Samaan aikaan reserviläiskouluttajat suunnittelivat koulutuksen toteutuksen harjoitukseen ja laativat koko harjoitusta koskevat koulutussuunnitelmat. Miehistö harjaantui yksittäisten taistelijoiden perustaidoissa.