PAIKALLISPATALJOONA KEIHÄS -HARJOITUKSESSA

Aluetoimisto on paljon muutakin, kuin syksyiset kutsunnat tai asevelvollisten asiakaspalvelu. Osaamisen ja tekemisen keskiössä on loppujen lopuksi sotilaallinen ydin, eli poikkeusolojen toiminta. Kaakkois-Suomen aluetoimiston muodostama paikallispataljoona harjoittelee Karjalan prikaatin osana säännöllisesti sotilaallisia tehtäviään ja näin myös tälläkin kertaa Keihäs -harjoituksessa.

Paikallispataljoonat ovat kehitettävän paikallispuolustuksen kovaa ydintä, joka on jo useiden vuosien ajan lunastanut paikkansa osana Suomen sotilaallista puolustusta. Paikallispataljoonien keskeisiä tehtäviä ovat joukkojen perustaminen, tärkeiden kohteiden suojaaminen, viranomaisyhteistoiminta ja muut tukitehtävät. Kaikkien mainittujen lisäksi, pataljoonat kykenevät myös rajoitettuihin taistelutehtäviin.

Paikallispuolustuksen rooli puolustuksen kokonaisuudessa on tukeva ja operatiivisten joukkojen toimintaa edesauttava. Jo aikanaan puhuttiin vihreästä matosta, jolla tärkeimmät joukot liikkuvat ja toteuttavat tehtäviään. Aivan samalla tavalla voidaan paikallispuolustusta kuvata myöskin nyt kehitettävässä mallissa. Erona on kuitenkin se, että nyt sekä joukkojen määrä kasvaa ja niiden käyttämä sotavarustus paranee huomattavasti. Tämä puolestaan parantaa huomattavasti niiden mahdollisuuksia tarjota operatiivisten joukkojen käytölle edullisia taistelutilanteita.

Keihäs -harjoituksen harjoitustilanne on varta vasten rakennettu palvelemaan paikallispataljoonan kaltaisen joukon toimintaa. Pataljoonan henkilöstö pääsee harjoittelemaan olennaisia perustaitoja, jotka ilman muiden joukkojen olemassaoloa jäisivät pelkän kuvittelun varaan. Oman lisämausteensa tämänvuotiseen harjoitukseen tuovat reserviläiskouluttajien käyttö koulutustehtäviin. Nämä aktiiviset reserviläiset, jotka oma-aloitteisesti ylläpitävät sotilaskouluttajilta edellytettäviä taitoja vapaa-aikanaan, ovat todellinen voimavara. Samaa aktiivisuutta hyödynnettiin harjoitusta valmisteltaessa erillisten pelitapahtumien luomisessa harjoitusjoukolle.  Toivottavasti tulevaisuudessa ymmärrämme käyttää heitä vielä nykyistä laajemmassa mittakaavassa eri koulutustapahtumissa.

Tänä vuonna kuiva ja talvinen sää tarjoaa mitä mainioimmat olosuhteet harjoituksen toteuttamiselle. Tästä on hyvä jatkaa.

everstiluutnantti Timo Heijari, Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö

KUVAT: Karjalan prikaati. Perustaminen käynnissä