80 VUOTTA PEIKKOPATALJOONAN PERUSTAMISESTA VOIKKAAN SEURATALOLLA

Lauantaina 11.6.2021 klo 12 laskettiin kukkalaite Jääkärirykmentti 5:n III pataljoonan – Peikkopataljoonan – muistopaadelle Voikkaan kirkkopuistossa. JR 5 muodostettiin kahdesta varusmiespataljoonasta ja yhdestä reserviläisistä kootusta pataljoonasta. III pataljoonan sotilaat kutsuttiin palvelukseen Pohjois­-Kymenlaakson reserviläisistä.

Kesäkuun 11. päivänä 1941 – Jatkosodan alkamisvaiheissa – astui palvelukseen mittava joukko pohjoiskymenlaaksolaisia reserviläisiä. Tuolloin Voikkaan seuratalossa perustettiin jääkärirykmentti 5:n III pataljoonan esikunta ja esikuntakomppania. Jalkaväkijoukot perustettiin Voikkaan kansakoululla, konekiväärikomppania ja panssarintorjunta Voikkaan Työväentalolla ja kranaatinheitinyksikkö Yrjönojan koululla. Yksi erillinen komppania perustettiin Anjalan vanhalla kunnantalolla. Alkuvaiheessa jalkaväkirykmentti 5:n I ja II pataljoona muodostui asevelvollisista ja III pataljoona reserviläisistä.

Kukkalaitteen laskivat Pertti Elg Voikkaan seudun Reservinaliupseereista ja Jukka Sorsa Kuusankosken Reserviläisistä. Puheen pitivät Jukka Sorsa ja Matti Laine Pohjois-Kymen Reserviupseereista.

Muistopaasi on paljastettu 11.6.1988 III/JR 5:n reserviläisten jatkosotaan isänmaataan puolustamaan lähteneiden kunniaksi. Paikalla järjestetään vuosittain kuusankoskelaisten reservinyhdistysten järjestämä muistotilaisuus.

Teksti on Tuomo Simolan tekstistä lyhennetty/päivitetty ja loppuun lisätty tapahtumaan liittyvä kuvaus.

Arto Ala-Outinen

28.9.2021