Kerhot yhteen

Viime vuodenvaihteessa Voikkaan ja Kuusankosken reserviupseerikerhot yhdistyivät Pohjois-Kymen Reserviupseerit ry:ksi. Yhdistyneiden kerhojen puheenjohtajat tuovat seuraavassa esiin kerhojen taustat yhdistymiselle, sekä toimintamenettelyn.

Voikkaan Reserviupseerikerho  ry:n yhdistyminen Kuusankosken kerhon kanssa

Voikkaan Reserviupseerikerho on viime vuosiin asti kuulunut piirimme aktiivisimpiin toimijoihin. Kerhon jäseniä on toiminut piirin eri toimikunnissa ja isojen ampumatapahtumien vastuutehtävissä. Kerhon ampumaharrastus on aina ollut aktiivisella tasolla, ehkä tästä johtuen muu toiminta oli jäänyt toivottua vähäisemmäksi. Kerhon aktiivisuus hiipui pikkuhiljaa, mikä erityisesti näkyi yleisten kokouksien osanotossa. Sen tähden ei kerhon toimielimiin saatu riittävää vaihtuvuutta ja tehtävät kasautuivat samoille jäsenille.

Kun 2020 hallitukseen ei saatu kaikkia tärkeitä tehtäviä täytettyä alettiin miettiä jatkotoimia. Hallituksessa päätettiin suorittaa kysely naapurikerhojen kanssa yhteistyöstä. Jaala, Elimäki, Iitti ja Kouvola halusivat jatkaa toimintaansa vanhaan malliin itsenäisinä. Ainoastaan Kuusankoski ilmoitti halukkuutensa yhteistyöhön. Melko nopeiden neuvottelujen jälkeen sovittiin kerhojen toimintojen yhdistämisestä.

Liitolta saamiemme ohjeiden mukaan jatkoimme yhteistyötä niin, että Kuusankosken kerho päätti lopettaa toiminnan ja Voikkaan kerhon syyskokous teki päätöksen hallituksen esityksestä, kerhon nimen muuttamiseksi Pohjois-Kymen Reserviupseerit ry:ksi. Kuusankosken kerhon jäsenet siirrettiin liiton toimesta uuden nimen saaneen kerhon jäseniksi. Kerhojen tilit ja omaisuus kirjattiin Pohjois-Kymen Reserviupseereille.

Reserviupseeriliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.3.2021 Voikkaan kerhon nimenmuutoksen Pohjois-Kymen Reserviupseerit ry:ksi.  Uudet säännöt on toimitettu hyväksyttäviksi Patentti- ja Rekisterihallitukseen 15.3.2021. Ensimmäinen yhteinen jäsenmaksumaksatus on käynnissä, aika näyttää miten jäsenistö vastaa.

Koronaepidemian takia ei kerhon kevätkokousta ole pystytty pitämään.  Kun kokous on mahdollinen, tehdään siinä liiton ohjeen mukaan hallitustehtävien täydennystä.

Sakari Ahola
Voikkaan Reserviupseerikerho ry
puheenjohtaja

Kuusankosken Reserviupseerikerhosta Pohjois-Kymen Reserviupseereihin

Ensimmäiset ajatukset Kuusankoskella toimivien kerhojen yhdistymisestä on esitetty jo kymmenisen vuotta sitten. Aika ei tuolloin kuitenkaan ollut otollinen aiheelle. Syynä tähän aikomukseen oli Kuusankosken kerhossa jäsenaktiivisuuden väheneminen ja toiminnan järjestämisen ongelmat vain muutaman henkilön osallistuessa hallituksen toimintaan.

Kuusankosken ja Voikkaan kerhojen puheenjohtajat ryhtyivät suunnittelemaan kerhojen yhdistymistä noin vuosi sitten vuoden 2020 alkupuolella. Asiaa pohdittiin puhelinkeskusteluissa ja päätettiin edetä ensin niin että asiaa tiedustellaan kerhojen hallitusten jäseniltä. Kun vastaväitteitä ei kuulunut, järjestettiin yhteispalaveri Pohjois-Kymenlaakson kerhojen kesken aiheena kerhojen mahdollinen yhdistäminen. Lopputuloksena Kuusankoski ja Voikkaa päättivät jatkaa yhdistymisprosessia. Seuraavaksi järjestettiin molemmissa kerhoissa avoin sähköpostikysely kerhojen yhdistämisestä. Kun tämäkin vaihe antoi vihreää valoa, päätettiin asia viedä yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen. Yhdistyminen sai hyväksynnän ja vahvistettiin vielä sääntöjen mukaan toisessa yhdistyksen kokouksessa joka tuli järjestää aikaisintaan 30 päivän kuluttua edellisestä. Molempiin kokouksiin järjestettiin läsnäolo- sekä etäkokousmahdollisuus Teams-kokouksena.

Hallinnollisesti oli helpointa lakkauttaa Kuusankosken kerho, koska mitään omaisuutta ei ollut, ei arvotavaroita, ei aseita eikä muitakaan omistuksia. Samaten kerhon tilillä olleet rahat siirrettiin uuden kerhon tilille ja Kuusankosken kerhon pankkitili lakkautettiin. Myös lakkautusilmoitus patentti- ja rekisterihallitukseen saatiin tehtyä vielä viime vuoden viimeisinä arkipäivinä.

Kuusankosken kerho palkitsi hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat kiitokseksi pitkäaikaisesta toiminnasta joulukorilla.

Uuden Pohjois-Kymen reserviupseerit ry:n osalta Korona on estänyt kokoontumisen yhdistyksen kokoukseen. Mutta uskotaan että jossain vaiheessa helpottaa ja toiminta pääsee taas alkamaan.

Jyri Kylmälä,
Kuusankosken Reserviupseerikerhon viimeinen puheenjohtaja

KategoriatRU

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *