Hyvät reserviläiset!

Maailma muuttuu ja meidän täytyy muuttua sen mukana. Jatkuva muutos on pysyvä olotila yhteiskunnassa, mutta se on myös mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää.

Pidät kädessäsi Kymen salpa- lehden viimeistä printtinumeroa, joka muuttuu tulevaisuudessa digi-muotoon. Syynä yksinkertaisesti kustannustekijät sekä muuttuvat   lukutottumukset jäsenistön keskuudessa.

Haluan seuraavaksi nostaa esiin pari tärkeää asiaa esiin, jotka ovat ajankohtaisia edelleen.

Yhdistysten yleiset säännöt määrittelevät useissa yhdistyksissä sääntömääräisen vuosikokouksen pidettäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Uuden väliaikaisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi hyväksyä vuosikokouksen pidettäväksi viimeistään 30.6 2021. Tämä kannattaa muistaa, kun suunnittelette vuosikokouksen ajankohtaa ja jäsenten kokoukseen osallistuminen voidaan sallia myös etäosallistumisena.

Jäsenillä on mahdollisuus kirjautua ammuntaa harrastavien jäsenten jäsenryhmään maksamalla toimintaturvamaksu. Maksun suoritettuasi pääset milloin tahansa vakuutusturvan piiriin. Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, jossa ammunta on keskeisessä roolissa sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa vaaditaan vakuutusturvaa.

Olkaamme aktiivisia uusien jäsenten hankinnassa, sillä nyt on hyvä noste meneillään ja tarvitsemme uusia aktiivisia jäseniä pitämään reserviläistoimintaa vireänä. Kehitetään ennakkoluulottomasti omaa toimintaamme sellaiseksi, että se kiinnostaisi entistä enemmin uusia jäseniä liittymään toimintaamme.

Kunnallisvaalit lähestyvät ja joukossamme on monia jäseniämme ehdokkaina vaaleissa. Tätäkin kautta voimme saada reserviläistoimintaa tuotua kunnissa entistä paremmin esille ja korostaa kolmannen sektorin tärkeyttä kunnan yhteistyökumppanina.

Toivotan teille kaikille hyvää ja toiminnallista kesää!

Kyösti Skippari
1. varapuheenjohtaja
Kymenlaakson reserviläispiiri

RUL 90; Johtajuutta kaikissa oloissa

Suruviesti Jorma Uskin äkillisestä poismenosta on tavoittanut monet meistä. Tapasin Jorman viimeisen kerran 8.2. piirin palkitsemisvaliokunnan kokouksessa. Niin tässä kokouksessa kuin monessa muussakin saimme tukeutua Jormaan piirin päätöksiä tehdessämme. Jaksamista Jorman läheisille niin kotona kuin yhteisössämme.


Reserviupseeriliiton juhlavuoden tunnus ”Johtajuutta kaikissa olosuhteissa” kuvaa hyvin alkaneen vuoden toimintaamme. Jatkamme toimintaamme soveltaen ja pyrimme samalla löytämään myös aivan uusia toimintamalleja. Rohkaisen kerhoja ja piiriämme järjestämään RUL 90 tapahtumia ennakkoluulottomasti. Niiden järjestämiseen on liitolta saatavissa teemaan liittyvää materiaalia ja rahallista tukea.


Ampumatoiminnan osalta olemme päässeet aloittamaan vuoden lähes normaalisti. Liitot RUL ja RES ovat lanseeranneet uuden jäsenryhmän, eli maksamalla 25 / 35 euron lisän, sisältyy jäsenyyteen reserviläisen ampumaturva. Vuoden toisella viikolla saimme UTJR:n ilmoituksen, jossa Tyrrin ampumakeskus avautui jälleen meille reserviläisille. Helmikuussa ovat lähteneet pyörimään reservipiirien palvelusammuntaharjoitukset (3 tilaisuutta). Tämän lisäksi MPK järjestää kevään aikana uusilla MPK-kivääreillä ammunnan harjoittelua viisi kertaa, joista yhden tilaisuuden erityisesti naisille. Nämä ammunnat mahdollistavat harjoittelun MPK-asein (reserviläiskivääri ja 9 mm pistooli) myös niille, joilla ei ole omaa tai kerhon asetta käytettävänä. Tätä kirjoittaessani olemme aikeissa toteuttaa ampumakauden normaaliin tapaan. Tavoitteena on päästä kisaamaan piirien mestaruuksista, viiden osakilpailun sarjakilpailussa (kivääri ja pistooli) ja neljän osakilpailun SRA-sarjan normaalin vuoden tapaan. Elämme kuitenkin poikkeusoloissa ja päivitämme tilannekuvaa viikoittain. Katsotaan miten käy, sillä tässäkin meidän tulee sopeutua mahdollisiin viranomaisten rajoituksiin.


Piirien yhteinen viestintäuudistus on lähtenyt liikkeelle. Tosin heti alkumetreillä, meille tuli vaikeuksia uusitun RUL sivuston kanssa, joka ei ole kaikilta osin valmis. Emme jääneet tuleen makaamaan, vaan olemme päättäneet toteuttaa hankkeen omalla nettialustalla, jolloin emme ole riippuvaisia Liittojen sivustoihin liittyvistä rajoituksista. Tavoitteena on saada netissä julkaistavalla Kymen Salpa-sivustolla tehostettua omaa sisäistä viestintää, lisäksi oleellista on luoda näyttävät sivut, jolla pystytään saamaan näkynyyttä myös potentiaalisten jäsenten rekrytointiin. Viestintäryhmä on päättänyt julkaista vuoden 2021 kaksi ensimmäistä Kymen Salpalehden numeroa vanhalla konseptilla, mutta katsotaan, saadaanko jo kolmas aikaan uudella tavalla.


No tulihan se sieltä eli vanhanajan TALVI. Nyt on meillä mahdollista parantaa omaa kenttäkelpoisuutta hiihdon parissa. Suksikauppa on käynyt kuumana ja parhaat parit alkavat olla kaupoissa vähissä. Meille perinteisen tyylin harrastajille on suksien pitoa painotettu ehkä turhankin paljon. Vinkkinä kehotan panostamaan myös luistoon. Fluorivoiteilla ja luistoalueen harjaamisella kiiltäväksi muuttuu eteneminen tasatyöntö ja yksipotku painotteisemmaksi.


Iitissä 26.2.2021 Pekka Mertakorpi

Uusi vuosi, uudet kujeet; soveltaen

Tuleva vuosi on piirimme 69. toimintavuosi ja RUL 90 juhlavuosi. Elämme poikkeustilassa ja olemme joutuneet sopeuttamaan toimintaamme ja näyttää siltä, että sopeuttaminen jatkuu ensivuonnakin. Piirikierroksella Liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä kehottikin meitä jatkamaan toimintaamme soveltaen ja miettimään myös aivan uusia toimintamalleja. Tästä esimerkkinä ovat vuoden maanpuolustus teoksi nimetyt Etämarssitapahtumat. Liitto tukee piirejä ja kerhoja järjestämään RUL 90 tapahtumia, joihin on saatavissa teemaan liittyvää materiaalia ja rahallista tukea. Rohkaisenkin kerhojamme järjestämään teemavuoden tapahtumia ja saamme samalla näkyvyyttä muun muassa paikallisessa mediassa.

Ensi vuonna piirien päätapahtuma tulee olemaan Ty r s k y 2 0 21 jotos. Jotos toteutetaan Kotkan reserviupseerikerhon ja Kotkan reserviläisten johdolla, mutta meidän molempien piirien tulee olla mukana sen toteutuksessa, sillä moniin toimitsijatehtäviin tarvitaan vapaaehtoisia. Uskon, että tulemme järjestämään ainutlaatuisen jotoksen merellisessä ympäristössä.

Ensi vuonna tulemme toteuttamaan piirien yhteinen viestintäuudistuksen, jossa siirrämme viestinnän painopistettä neljästi vuodessa julkaistavasta Kymen Salpa lehdestä kuukausi ja viikkotasolla toimitettaviin netti ja somesivustoihin. Sivustomme nimeksi tulee Kymen Salpa. Tavoitteena on saada tällä tehostettua omaa sisäistä viestintää, mutta oleellista on luoda näyttävät sivut, jolla pystytään saamaan näkynyyttä myös potentiaalisten jäsenten rekrytointiin. Piirien viestintätyöryhmä järjestäytyy ensimmäisen kerran tammikuussa ja haemmekin siihen uusia aktiivisia jäseniä.

RUL:n toimeksiannosta aloitamme piirissämme varautumistoiminnan, jossa tavoitteena on kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Piirimme varautumistoiminnassa keskeistä vuonna 2021 on piirin varautumisvastaavan ja Vapepa yhteyshenkilön nimeäminen.

Monilla meistä on tai on harkinnassa hankkia urheiluälykello. Tulevan vuoden aikana järjestämme tilaisuuksia, joissa tulemme opastamaan jäsenistöä niiden käytössä ja saamaan näin ajanmukaiset työkalut oman kunnon seurantaan ja kehittämiseen. Kelloista saa kuntosuoritukset linkittymään suoraan reserviläisten uuteen MarsMars kuntokorttijärjestelmään. Yrityksissä opittu fraasi sitä saat, mitä mittaat, toimii myös oman kenttäkelpoisuuden kehittämisessä.

Rukalla 30.11.2020 Pekka Mertakorpi