Reservipiirit digiaikaan ja RU-kerhoja yhteen

Korona olisi kelpo aihe tähän lehteen vieläkin, mutta jospa siitä on kirjoitettu ja luettu jo riittävästi. Kehitys pandemian voittamiseksi on hyvässä vauhdissa ja toivottavasti se jatkuu takaiskuitta.

Kymenlaakson reservipiirien historiassa kääntyy yksi merkittävä sivu, kun Kymen Salpa siirtyy reservipiirien hallitusten päätöksellä kokonaan digiaikaan tämän numeron ollessa viimeinen printtinumero. Ainahan se vähän surettaa, kun jostain pitkään vaikuttaneesta ja hyväksi koetusta asiasta luovutaan, mutta aikansa kutakin. Digitalisaatio on tämän ajan realiteetti, ja sen mukaan reservipiireissä mennään valtakunnallisestikin. Itse asiassa sille ei ole juurikaan vaihtoehtoja, sillä myös liitot kehittävät toimintojaan koko ajan digipohjaisiksi. Paikalliskehityksen osalta voidaan todeta, että Kymen Salvan painomäärät ovat laskeneet parissa vuodessa neljästä tuhannesta neljään sataan, joista niistäkin suuri osa on jäänyt piiritoimistolle ja siitä sitten aikanaan paperinkeräykseen, ja toinen suuri osa on mennyt MPK:lle ja varuskuntiin, jotka ovat viimeisen vuoden aikana vuoron perään ilmoittaneet, että jos printtilehteä heille vielä toimitetaan, niin aiemman satojen kappaleiden sijaan muutama kappale riittää. Ei ole mielekästä painaa lehteä pääasiassa jätepaperiksi, ja osaltaan siksi tähän on päädytty.  Lehti ilmestyy tästä eteenpäin kuitenkin digiversiona ainakin vielä jonkun aikaa, mutta samaan aikaan kehitetään myös Kymen Salpa-verkkosivustoa.  Olen vakuuttunut siitä, että verkkosivusto pystyy tarjoamaan kaiken sen mitä olemme tähän saakka saaneet lukea lehdestä, paitsi että sivustolta kaikki voidaan lukea tuoreempana, jopa reaaliaikaisesti. Lisäksi sivustolle tulee muitakin toimintoja: se tulee toimimaan kaiken tiedottamisen foorumina, kuten kilpailukutsujen ja -tulosten julkistamisen, ja toimikuntien tiedottamispaikkana, sekä kokouskutsujen julkaisupaikkana. Lisäksi sivustolla tullaan julkaisemaan piirien tapahtumakalenterit, piiritoimiston varauskalenteri jne. Oikeastaan kaikki tiedottaminen voidaan käydä sivuston kautta, jos halutaan. Erikseen on vielä sosiaalinen media, joka toimii reservipiirien interaktiivisena mediana. On hyvä muistaa, että jollakin tavalla reserviläisyys näyttäytyy myös sidosryhmille ja ulkopuolisille. Kymen Salpa-sivuston kautta esilläolo onnistuu huomattavasti paremmin kuin tähän asti. Pidän reserviläisyyden laajempaa esilläoloa tärkeänä, sillä pitkään jatkunut jäsenmäärien lasku saattaa olla merkki siitä, että reserviläistoimintaa ei tunneta riittävästi tai se nähdään vääränlaisena.  Ihan vähäinen asia digitalisaatiossa ei ole sekään, että digitaalinen media houkuttelee mainostajia paremmin kuin printtimedia. Esimerkkeinä voidaan mainita Millog sekä Patria, jotka verkkosivujen kautta tarjolle tullut digimainonta on tuonut tukijoiksemme täksi vuodeksi, toivottavasti myös jatkossa, sillä ulkopuolinen tuki on reserviläistoiminnalle tärkeää.

Kymenlaakson reserviupseeripiirissä on kerhojen määrä viime vuodesta vähentynyt yhdellä, kun uskottavan toiminnan edellyttämästä resurssipulasta kärsineet Voikkaan ja Kuusankosken kerhot yhdistyivät Pohjois-Kymen Reserviupseerit ry:ksi vuoden vaihteessa. Yhdistymisen taustoista ja toteutuksesta kertovat molempien kerhojen puheenjohtajat eri artikkelissa.  Yhdistymiskeskustelua on käyty myös reserviläispiirissä Pohjois-Kymenlaaksossa.  Näyttää siltä, että muutamat reserviläisyhdistykset ovat sellaisessa tilassa, että vaikka yhdistysten lukumäärä vähenisikin, niin yhdistyminen voisi tuoda uutta potkua sekä kokonaisuuteen, että näiden yhdistysten jäsenistölle. Ei se määrä vaan se laatu, niin kuin sanotaan. Yhdistyslakiin tekeillä olevat muutokset tähtäävät osaltaan yhdistymisen helpottamiseen.

Muistutan vielä sen tärkeydestä, että yhdistykset ja kerhot tekisivät Maanpuolustusrekisteriin omaa yhdistystään koskevat tietojen päivitykset aina kun muutoksia tapahtuu. Vain siten sinne kertyy yhdistystä ja sen hallintoa koskeva historiatieto. Se tieto on tärkeää monessakin mielessä, mm. silloin, kun haetaan ansiomitaleita. Palkitsemisiin vaadittavat tiedot on oltava todennettavissa, ja jos niin ei ole, niin hakemuksen hylkäämisriski on suuri. Ansiomitalihakemuksen hylätyksi tuleminen puutteellisten tietojen vuoksi olisi mitalin ansainneelle suuri vääryys.

Hyvää kesää!

Leevi Lassila

Toiminnanjohtaja

Karjalan prikaatin killan ampumamestaruus ammuttiin MPK-asein

Karjan prikaatin killan ampumamestaruudesta kisattiin 8.5. Mielenkiintoiseksi kisan teki se, että kivääriosuus ammuttiin uusilla MPK-kivääreillä. MPK-kiväärit mahdollistavat meille kaikille reserviläisille tutustumisen reserviläisten ammuntaan, myös niille, joilla ei omaa asetta tai käytössä kerhojen aseita. Vaikka nykyinen aselaki on tiukka, niin säännöllinen osallistuminen MPK:n tai piirin ammuntoihin tekee mahdolliseksi aseluvan saamisen Poliisiviranomaisilta.
Oma ampumakokemus oli positiivinen. SA- rynnäkkökiväärin omaiset tähtäimet ovat jopa selkeämmät ja lisäksi moderni poskituen antava tukki mahdollistaa tukevan ampuma-asennon. Liipaisusta voidaan olla montaa mieltä, mutta vähintäänkin kelvollinen.

Karjalan prikaatin killan ampumestaruuskilpailuihin osallistui 11 ampujaa. Kurssin johtajana oli Timo Viantie apunaan ammunnanjohtajina Jari Pessa (kiv) ja Juhani Tuominen (pist). Tvälläreinä toimivat Ismo Hyppänen (kiv) ja Ilkka Reiju (pist) sekä MPK:n valvojana Roy Ylijoki. Ammunnan tulokset julkaistaan yksinoikeudella Karjalan Prikaatin Kilpi-lehdessä.


Pekka Mertakorpi

AJANKOHTAISTA KAAKKOIS-SUOMEN ALUETOIMISTOSTA

Aluetoimiston arjesta

Siirryimme poikkeusoloihin yhdessä muun yhteiskunnan kanssa jo lähes rutiiniksi muodostuneella varmuudella. Se, mikä vielä vuosi sitten aiheutti sydämen tykytyksiä ja epävarmuuden tunnetta toimintamme jatkon suhteen, ei enää tällä kertaa juurikaan kulmakarvojen nostoja aiheuttanut. Vaikkakin tilanne on monessa suhteessa kerrassaan harmillinen, täytyy kuitenkin tunnustaa kriisivalmiuden parantuneen yhteiskunnan eri osa-alueilla huomattavissa määrin.

Kaakkois-Suomen aluetoimisto suuntaa kohti kevättä työn täyteisissä tunnelmissa. Kevään ja kesän tapahtumien suunnittelu on täydessä vauhdissa huolimatta epidemiatilanteen tuomasta epävarmuudesta niiden toteutumisajankohtien suhteen. Syksyn kutsuntakiertuetta valmistellaan asevelvollisuussektorin toimin huomioiden erilaiset toteuttamisvaihtoehdot toteutuksessa. Tilanteenmukainen toiminta ja suunnitelmien joustavuus ovatkin tätä nykyä ehdoton elinehto kaikessa toiminnassa.

Kymen Turva, paikallisturvallisuuden ytimessä

Kymen turva on Kymenlaakson viranomaistoimijat yhdistävä foorumi, jonka puitteessa vaihdetaan tilannekuvaa, asetetaan yhteisiä painopisteitä, sekä yhteen sovitetaan alueen turvallisuuteen liittyviä asioita. Vuodesta 2012 jatkunut toiminta on vakiintunut ja syventynyt etenkin nyt jo yli vuoden kestäneenä poikkeuksellisena ajanjaksona.

Turvan toimintaan osallistuvat kaikki alueen varautumisvelvolliset toimijat. Osallistujatahoina ovat: Haminan kaupunki, Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki, Miehikkälän kunta, Pyhtään kunta, Virolahden kunta, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymsote, Kaakkois-Suomen poliisi, Suojelupoliisi, Puolustusvoimat, Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Suomenlahden merivartiosto, Tulli, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kaakkois-Suomen ELY, E-S elinkeinoelämän alueellisen varautumisen yhteistyötoimikunta E-S ELVAR.

Kaakkois-Suomen aluetoimisto osallistuu Kymen turvan toimintaan osana Karjalan prikaatia. Vuoroviikkoina tapahtuvissa kokouksissa kukin osallistuja antaa päivityksensä tilanteen kehittymisestä omalla vastuualueellaan. Usein ja melkeinpä poikkeuksetta turvallisuuteen liittyvät haasteet koskettavat useampia toimijoita samanaikaisesti. Lisäksi monien asioiden osalta ongelmien ratkaisut edellyttävät toimiakseen useamman hallinnonalan yhteisiä ponnisteluja. Juuri näissä tilanteissa Kymen turvan rooli korostuu yhteisten ratkaisuiden löytämisen foorumina.

Kymen turvan toiminta näkyy aluetoimiston tekemisessä. Useampia toimijoita koskettavat harjoitteet, kuten esimerkiksi paikallispuolustusharjoitukset suunnitellaan tämän yhteisen ”sateenvarjon” puitteissa. Viranomaistilannekuvaa välitetään muille puolustusvoimien toimijoille aktiivisesti ja vastavuoroisesti keskeiset omassa organisaatiossamme tapahtuvat asiat päätyvät tämän kanavan kautta muiden tietoisuuteen. Yksi keskeisimmästä asiasta varautumisessa on yhteinen ymmärrys niistä uhkista, mitkä yhteiskuntaamme saattavat kohdata. Tähän haasteeseen on Kymenlaakson osalta vastattu tekemällä alueellinen riskiarvio, joka luonnollisesti pohjautuu kansalliseen vastineeseensa. Arviota päivitetään säännöllisin väliajoin.

Julkisuudessa on ajoittain esitetty kritiikkiä viranomaisten keskinäisen koordinaation puutteesta, etenkin sen liittyessä tiedottamiseen. Varmasti näitäkin tapauksia löytyy, mutta näen kuitenkin Kymenlaaksolaisen tavan sovittaa toimintaa yhteen erittäin hyvänä esimerkkinä siitä, miten toimintaa voidaan yhteistyön kautta kohdistaa alueelliselta kannalta oikeisiin kohteisiin.

Horisontissa ja peräaalloissa

Tapahtumia:
• Paikallispuolustusharjoitus ”KYMI21” 8.-11.3.2021
• Talvisodan päättymisen muistojuhla Kouvola 13.3
• Naisten kutsuntatilaisuus 16.4
• KARPR vuosipäivä Vekaranjärvi 16.5
• Kaatuneiden vuosipäivä 16.5
• Yrittäjäpäivä Vekaranjärvellä 27.5
• Lippujuhlapäivän ylentämistilaisuus Kouvolassa 4.6
• Puolustusvoimien kesäkiertue Kouvolassa 8.6 (vaihtoehtoista toteuttamistapaa etsitään)
• 12.6 RUK 100v

everstiluutnantti Timo Heijari, Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö

KUVAT/Karjalan prikaati

  1. ja 2. Paikallisturvallisuuden toimijoita Paikallispuolustusharjoituksessa

KUTSU SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUIHIN

Kymenlaakson reserviupseereiden ja reserviläisten yhteiset suunnistusmestaruuskilpailut pidetään Keskilaakso -rastien yhteydessä 25.8 klo.16:30-18:30 Myllykosken Pillinkankaan maastossa. Opastus VT15:ltä.

Sarjat: Yleinen, Naiset, Y35, Y50, Y60 Y70. Kaikilla C-rata,

Osallistumisohjeet: http://iltarastit.kouvolansuunnistajat.fi/keskilaaksorastit/info/
Lukekaa ohjeet huolellisesti!

Ilmoittautuessa ilmoitettava järjestäjälle osallistuminen reservipiirien suunnistuskilpailuun

Hyvät reserviläiset!

Maailma muuttuu ja meidän täytyy muuttua sen mukana. Jatkuva muutos on pysyvä olotila yhteiskunnassa, mutta se on myös mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää.

Pidät kädessäsi Kymen salpa- lehden viimeistä printtinumeroa, joka muuttuu tulevaisuudessa digi-muotoon. Syynä yksinkertaisesti kustannustekijät sekä muuttuvat   lukutottumukset jäsenistön keskuudessa.

Haluan seuraavaksi nostaa esiin pari tärkeää asiaa esiin, jotka ovat ajankohtaisia edelleen.

Yhdistysten yleiset säännöt määrittelevät useissa yhdistyksissä sääntömääräisen vuosikokouksen pidettäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Uuden väliaikaisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi hyväksyä vuosikokouksen pidettäväksi viimeistään 30.6 2021. Tämä kannattaa muistaa, kun suunnittelette vuosikokouksen ajankohtaa ja jäsenten kokoukseen osallistuminen voidaan sallia myös etäosallistumisena.

Jäsenillä on mahdollisuus kirjautua ammuntaa harrastavien jäsenten jäsenryhmään maksamalla toimintaturvamaksu. Maksun suoritettuasi pääset milloin tahansa vakuutusturvan piiriin. Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, jossa ammunta on keskeisessä roolissa sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa vaaditaan vakuutusturvaa.

Olkaamme aktiivisia uusien jäsenten hankinnassa, sillä nyt on hyvä noste meneillään ja tarvitsemme uusia aktiivisia jäseniä pitämään reserviläistoimintaa vireänä. Kehitetään ennakkoluulottomasti omaa toimintaamme sellaiseksi, että se kiinnostaisi entistä enemmin uusia jäseniä liittymään toimintaamme.

Kunnallisvaalit lähestyvät ja joukossamme on monia jäseniämme ehdokkaina vaaleissa. Tätäkin kautta voimme saada reserviläistoimintaa tuotua kunnissa entistä paremmin esille ja korostaa kolmannen sektorin tärkeyttä kunnan yhteistyökumppanina.

Toivotan teille kaikille hyvää ja toiminnallista kesää!

Kyösti Skippari
1. varapuheenjohtaja
Kymenlaakson reserviläispiiri

Reserviläispiirin kevätkokouskutsu

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina kesäkuun1. päivänä 2021 klo 17.00. Kokouspaikkana on piiritoimisto Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 Kouvola. Mahdollisesti vallitsevien koronarajoitusten vuoksi on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teams-sovellusta käyttäen. Kokous avataan piiritoimistosta käsin, jossa myös valtakirjat tarkastetaan ennen kokousta. Etäedustusvaltakirjat on toimitettava sunnuntaihin 30.5.2021 mennessä joko skannattuna tai selkeänä valokuvana sähköpostiosoitteeseen kymresmail@gmail.com, tai postitse piiritoimistolle osoitteeseen Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 Kouvola. Kokousedustajiksi ilmoitetuille lähetetään järjestelmän kautta sähköpostitse etäkokouskutsu ja kokoukseen liittymislinkki.

Katso asialista Kymen Salpa-lehdestä

Reserviupseeripiirin kevätkokouskutsu

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen kevät-kokous pidetään tiistaina kesäkuun 1. päivänä 2021 klo 18.30. Kokouspaikkana on piiritoimisto Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 Kouvola. Mahdollisesti vallitsevien koronarajoitusten vuoksi on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teams-sovellusta käyttäen.

Kokous avataan piiritoimistosta käsin, jossa myös valtakirjat tarkastetaan ennen kokousta. Etäedustusvaltakirjat on toimitettava sunnuntaihin 30.5.2021 mennessä joko skannattuna tai selkeänä valokuvana sähköpostiosoitteeseen kymresmail@gmail.com, tai postitse piiritoimistolle osoitteeseen Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 Kouvola.

Kokousedustajiksi ilmoitetuille lähetetään järjestelmän kautta sähköpostitse etäkokouskutsu ja kokoukseen liittymislinkki.

Katso asialista Kymen Salpa-lehdestä

Viro-yhteistoiminta esittäytyy

Kymen Salpa tulee julkaisemaan juttusarjan Reserviläispiirin avainhenkilöistä ja toimikunnista, joista nyt Virotoimikunta on ensimmäisenä vuorossa.

Toiminta on käynnistetty virolaisten kanssa vuonna 2008 virallisen yhteistyösopimuksen edellyttämässä laajuudessa. Yhteistoimintaa harjoitetaan virallisin tapaamisin ja erilaisten vapaamuotoisten toimintojen merkeissä.

Yhteistyökumppanimme Virossa muodostuu Alutaguse Malevin viidestä paikalliskomppaniasta, joissa miehet, naiset ja nuoret harjoittelevat ja ylläpitävät maanpuolustustaitoja samalla tavoin kun mekin.

Yhteistyö on sisältänyt kalenterivuosittain muutamia vakiintuneita tapahtumia, kuten virolaisten vuosijuhla, joka pidetään maaliskuun puolivälin paikkeilla. Vuonna 2020 tuli 30-vuotinen merkkipaalu täyteen, mutta koronan ensimmäiset rajoitteet tulivat konkreettisesti eteen, eikä juhlaa voitu järjestää. Virotoimikunnan valtuuskuntaan kuuluivat Sami Aho, Pentti Kivi, Ravo Sarmet ja Pasi Huusari, joilla olisi ollut kunniakilpi vietäväksi merkkipäivän lahjana. Tänä vuonna vuosipäivää vietetään kuitenkin paikallisin voimin ja vain ansiomerkit jaetaan.

Kesäkuun alkupäivinä tai kesän mittaan on ollut meidän vuoromme kutsua virolaiset vierailulle. Kaikki Etelä-Suomen kohteet kuten Hamina Tattoo, Salpalinjan bunkkerit museoineen, Hämeenlinnan militariamuseo ja Utin avoimet ovet on koettu. Erähenkinen visiitti Jaalan Pyhäjärvellä kalastelu ja Iitin Hiidenvuoren valloitus Jorma Hanskin mökiltä käsin muutama kesä sitten on varmasti jäänyt jokaisen mieleen. Tässä mielessä onkin kaikki tapahtumavinkit paikallaan.

Rauman tapahtuma 4-6.6.2021 on ollut suunnitelmissa jo vuosi sitten, mutta peruuntui koronarajoitusten takia. Tämä vuosi näyttää tällä hetkellä huonolta, eikä voi varmuudella sanoa toteutuuko Rauman tapahtuman siirto ollenkaan.

Suunnitelma on kuitenkin olemassa ja sen mukaan mennään Kuuskajaskarin linnakesaarelle, jossa on monenmoista aktiviteettiä. Toinen matkapäivä on pyhitetty Kylmäpihlajan majakkasaarelle. Tähän tapahtumaan on omavastuu majoitukseen ja kyyteihin. Paikkoja voi tiedustella Sami Aholta ilmoittautumisjärjestyksessä. Noin neljän autokunnan kokoonpano on maksimi ja jos koronarajoitukset sen sallivat perillä Raumalla.

Voitonpäivän juhlallisuudet Virossa vietetään 23.6.1919 vapaussodassa saadun voiton kunniaksi. Silloin virolaiset löivät saksalaiset Pohjoisen Latvian alueella käydyssä taistelussa. Se on kalenterissa aina samalla paikalla ja se on yleinen vapaapäivä. Virotoimikunta on pyrkinyt osallistumaan tapahtumaan noin 10 henkilön voimin. Voitonpäivää on vietetty vuosien mittaan monin eri tavoin, kuten paraateilla tai maanpuolustusjuhlilla. Juhannusta voi siis viettää kahdesti johtuen Suomen keskikesän juhlan ajankohdasta, joka on yleensä muutamaa päivää ennen.

Ampumamaaottelu pidetään vuorovuosina syyskuussa Viron Avinurmessa, ja meille vakituiseksi paikaksi tulee olemaan Myllykosken Hevosmäen ampumarata. Viron vuorolla kasataan hyvissä ajoin 6 hengen tiimi, jolla tavoitellaan kranaattikiertopalkintoa. Samoin Kymenlaakson omalla vuorolla kuuden hengen iskuryhmä on aina pakallaan puolustamassa kotimaan mestaruutta. Viime kesä tosin ei mennyt suunnitelmien mukaan, vaan nuori ja tarkka Viron joukkue vei pystin mennessään.

Kotimaan ampumakilpailu on myös talkooväelle mieluisa tapahtuma. Pääsee mukaan maanpuolustushenkiseen tiimiin, joille riittää tehtäviä ampumaradan huollossa, kuten aseiden ja patruunoiden jakoa, sekä ampumataulujen tulkkausta ja pisteiden laskentaa. Kaikki talkooväki ja ampujat ovat tervetulleita yhteiseen illanviettoon Kouvolan Veteraanimajalle, jossa tarjotaan illallinen ja saunomista.

Virotoimikunnan väkeen kuuluu kymmenkunta henkilöä, jonka aktiivinen ydinryhmä pohtii vuoden mittaan tulevaa toimintaa ja järjestelee kaikki kohdilleen.

Tämänhetkinen puheenjohtaja Sami Aho on pitkän linjan reserviläinen, Inkeroisten kasvatti, joka on lyöttäytynyt aikoinaan Virotoimikuntaan kuunteluoppilaaksi. Ensimmäinen matka Itä-Viron maalle ja Alutaguse Malevin vieraaksi on vienyt miehen mennessään. Ystävällinen vastaanotto ja maan kulttuuri on ollut mieleen painuvaa.

Parhaiten voit seurata ajankohtaisia asioita meistä Facebookissa: Virotoimikunta Kymenlaakson Reserviläispiiri  https://www.facebook.com/Virotoimikunta-Kymenlaakson-Reservil%C3%A4ispiiri-2169036963181730

TULE MUKAAN VIRO-YHTEISTYÖHÖN JA OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ.

OLET TERVETULLUT KAIKKIIN TAPAHTUMIIN JA HYVÄÄN PORUKKAAN!

email: ahosami.res@gmai.com tai Tel: 040-7439026

.

.

.

Ajankohtaista aluetoimistosta

Aluetoimiston arjesta

Vuosi vaihtui vielä lähes etelä-eurooppalaisissa tunnelmissa ainakin säätilan suhteen. Vaihteeksi, ja toisten mielestä onneksi saimme kuitenkin tänä talvena maistaa myöskin perinteistä suomalaista talvisäätä. Aluetoimistossa vuosi on alkanut kiireisissä merkeissä. Kuluvan vuoden paikallispuolustuksen alueellinen pääharjoitus järjestettiin Kouvolan pääpiirteisellä alueella. Kaakkoissuomen aluetoimiston henkilöstö onkin muiden kiireiden ohella saanut alkuvuodesta kääriä hihansa korkealle selvitäkseen haasteesta.

Korona epidemian kehittymisen mukanaan tuoma epävarmuus lyö leimansa tulevien tapahtumien suunnitteluun, vaikkakin perusrutiini taudin uhan alla toimimisessa onkin jo vähintään hyvällä tasolla. Elämme toivossa ja pidämme katseen tulevassa.

Paikallispuolustus kulmakivenä

Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään Puolustusvoimissa kahdesti vuodessa. Keväisin ja syksyisin toistuvat harjoituskokonaisuudet vuorottelevat sijainniltaan alueellisesti. Kymenlaakson alueella harjoitukset toistuvat kerran vuodessa joko, eteläisessä, tai vaihtoehtoisesti pohjoisessa Kymenlaaksossa.

Paikallispuolustuksen rooli puolustusjärjestelmämme kokonaisuudessa on äärimmäisen tärkeä. Se luo muille joukoille alueellisesti kattavan tukiverkoston koko valtakunnan alueelle, toimii siltana muiden viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden suuntaan, sekä mahdollistaa voiman kasvattamisen. Vaikkakin rooli on yleisesti ottaen tukeva, voidaan paikallisjoukkoja käyttää tarpeen vaatiessa myös rajoitettuihin taistelutehtäviin.

Keskeisiä toimijoita paikallispuolustuksen toteuttamisessa ovat pääsääntöisesti maakunnalliset paikallispataljoonat.  Paikallispataljoonan esikunnan runko muodostetaan yleensä maavoimien joukko-osaston alaisesta aluetoimistosta. Näin onkin pohjoisen Kymenlaakson ja Kaakkoissuomen aluetoimiston kohdalla. Eteläisen Kymenlaakson suhteen on käytännön syistä ratkaisuksi muodostunut tukeutuminen MAASK, Hamina suuntaan.

Pataljoonien henkilöstöä täydennetään reserviläisillä, jotka tuntevat toiminta-alueensa hyvin. Paikallispataljoonan avainhenkilöstö tekee joukko-osaston ja aluetoimiston kautta jo normaalioloissa yhteistoimintaa paikallisviranomaisten sekä alueensa reservin kanssa. Tällä menettelytavalla Kymenlaaksolainen paikallistuntemus ja kontaktit muihin toimijoihin päätyvät myös muualta alueelle mahdollisesti keskitettävien joukkojen käyttöön.

Osaava reservi on riittävän ja ajanmukaisen sotavarustuksen lisäksi paikallispataljoonan suorituskyvyn ydintä. Koska paikallispataljoonien joukot ovat pääsääntöisesti muita, kuin rauhan aikana joukkotuotannossa (varusmiespalveluksessa) tuotettavia, korostuu osaamisen ylläpidon tarve nimenomaan näissä joukoissa.

Perinteisten kertausharjoitusten lisäksi tarjolla on erilaisia kanavia henkilökohtaisen osaamisen kasvattamiseksi. Näitä ovat reserviläisjärjestötoiminnan ohella erilaiset MPK tarjoamat sotilaallisia valmiuksia parantavat kurssit, sekä puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistuminen. Joukko-osaston ja paikallispataljoonan tehtävänä tässä kentässä on varmistaa, että annettavan koulutuksen sisältö tuottaa haluttua lisäarvoa reserviläisille sekä, että harjoitusten jatkumo tukee oppimista. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikkapa sisällöllisesti ketjutettu oppimispolku MPK harjoituksen kautta vapaaehtoiseen ja siitä varsinaiseen kertausharjoitukseen. Toki, samaan hengenvetoon on todettava eräänlaisen kohtaanto-ongelman olemassaolo. Vapaaehtoisiin harjoitustapahtumiin ei joukkoa saada kokonaisuutena, joten aikaan saatu oppiminen on useimmiten yksilötasolla.

Horisontissa ja peräaalloissa

Tapahtumia

  • Kaakkois-Suomen aluetoimiston vuosipäiväkonsertti Kuusankoskella 23.2.2021 peruttiin Korona-rajoitusten seurauksena.
  • Kaakkoissuomen aluetoimiston vuosipäivä 23.2.2021 toteutettiin pienimuotoisena päivätilaisuutena oman henkilökunnan läsnä-ollessa. 
  • Paikallispuolustusharjoitus ”KYMI21” 8.-11.3.2021 (kirjoittamishetkellä toteutumassa)
  • Talvisodan päättymisen muistojuhla Kouvola 13.3.
  • KARPR vuosipäivä Vekaranjärvi 16.5.
  • Yrittäjäpäivä Vekaranjärvellä 27.5.
  • Lippujuhlapäivän ylentämistilaisuus Kouvolassa 4.6.
  • Puolustusvoimien kesäkiertue Kouvolassa 8.6.

everstiluutnantti Timo Heijari, Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö

KUVAT/Karjalan prikaati: Aluetoimiston vuosipäivän juhlintaa poikkeusoloissa